Obavijest voćarima 03.04.2014.

Početkom nadolazećeg vikenda meteorolozi najavljuju mogućnost oborina, pa voćarima predlažemo provođenje preventivne zaštite nasada jabuka i krušaka. Za preventivnu zaštitu od uzročnika krastavosti (Venturia inaequalis) predlažemo primjenu fungicida kontaktnog mehanizma djelovanja: na bazi ditianona (Delan SC 750, Delan 500 SC,  Delan 700 WDG) ili na bazi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neo Tec, Mankozeb, Pinozeb, Star 80, Crittox MZ 80, Caiman, Mankonor, Cadillac 80 WP, Mankokal).

U nasadima jabuka, gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom (Podosphaera leucotricha)prednost dajemopripravcima iz skupine strobilurina:Stroby DF, Zato 50 WG, ili Tercel WG. Navedeni strobilurini preventivno suzbijaju krastavost i pepelnicu. Uz provođenje redovitih tretiranja, za smanjenje infektivnog potencijala pepelnice preporuča se mehaničko odstranjivanje zaraženih izbojaka. Navedene pripravke potrebno je primijeniti prije kiše.

Budući da su jabuke u cvatnji ne preporuča se korištenje insekticida.

Proizvođači upisani u Upisnik integrirane proizvodnje, obavezni su provoditi mjere zaštite prema „Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća za 2014. g“. Stoga podsjećamo voćare da fungicide iz skupine ditiokarbamata (propineb, tiram, ciram, mankozeb, metiram) mogu primijeniti najviše tri puta godišnje, ali ne uzastopno.

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis