Obavijest voćarima! 03.04.2014.

Stabla koštićavog voća (šljiva,trešnja, višnja) ovisno o lokalitetu su u fazi početka cvatnje do cvatnje. Prema prognozi za nadolazeći par dana očekuje nas promjenjivo vrijeme.

Preporuka je da se provede zaštita prije kiše kako bi se spriječila zaraza voćaka monilijskom paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa) jednim od slijedećih pripravaka.

 

Na koštićavom voću mogu se primijeniti: Signum, Zino, Lupo, Kidan, Bavistin FL.

Na šljivi može se primijeniti i Indar 5 EW, Switch 62,5 WG, Octave 50 WP, Difcor, Folicur WP 25, Teldor SC 500, Chorus 50 WG.

Na trešnji može se primijeniti i Indar 5 EW, Switch 62,5 WG, Folicur WP 25, Teldor SC 500.

Na višnji može se primijeniti i Chorus 75 WG.

Prilikom tretiranja biljni organi moraju biti suhi.

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine (Pravilnik o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12; Zakon o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja. 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis