Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka! 03.04.2014.

Nasadi jabuka na području Koprivničko-križevačke županije nalaze se u početku cvatnje dok su kruške u punoj cvatnji. Prognostičari mogućnost novih oborina najavljuju tijekom vikenda i narednog tjedna pa voćarima preporučamo da prije kiše obave preventivnu zaštitu nasada.

U ovoj razvojnoj fazi za preventivnu zaštitu od uzročnika krastavosti (Venturia inaequalis) mogu se koristiti fungicidi na bazi ditianona (Delan SC 750, Delan 500 SC ili Delan 700 WDG), mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neo Tec, Mankozeb, Pinozeb, Star 80, Crittox MZ 80, Caiman, Mankonor, Cadillac 80 WP, Mankokal), ciprodinila (Chorus 75 WG) ili pirimetanila (Pyrus SC 400).

U voćnjacima jabuka gdje je vidljiv razvoj pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) iz zaraženih pupova prednost dajte pripravcima koji uz krastavost suzbijaju i pepelnicu kao što su Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG ili Clarinet. Uz kemijske mjere zaštite potrebno je i mehanički uklanjati zaražene mladice.

Bude li tijekom najavljenih kišnih dana temperatura zraka iznad 18°C jabukama i kruškama prijeti opasnost širenja bakterijeske paleži (Erwinia amylovora).

Za preventivnu zaštitu (prije kiše) registrirani su bakarni pripravci Cuprablau Z, Kocide DF, Nordox 75 WG, Nordox Super u sniženoj koncentraciji uz mogućnost dodatka pripravka Aliette Flash.

U nasadima jabuka potrebno je pratiti let minera kružnih mina i jabučne osice pilatke te populaciju crvenog voćnog pauka i lisnih uši, a nasadima krušaka populaciju kruškine buhe.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis