Obavijest voćarima 02.04.2014.

Tijekom cvatnje u nasadima šljiva zabilježen je intenzivan let šljivinih osica. Osice odlažu

jaja na listić čaške cvijeta. Štetu  prave ličinke osica koje se ubušuju u tek zametnuti plodić, a posljedica je otpadanje plodova. Suzbijanje šljivinih osica provodi se neposredno nakon cvatnje (opadanje latica) ili u precvjetavanju. Za suzbijanje šljivinih osica mogu se primijeniti: Fastac 10 SC, Alfa 10 SC, Fascon , Direkt,  Rogor 40, Perfekthion,  Zagor ili Calinogor.

Primjenu insekticida potrebno je obaviti u večernjim satima (poslije 19 sati) kada pčele ne lete. 

Pripravcima Fastac 10 SC, Alfa 10 SC i Fascon dopuštena je primjena i prodaja zaliha s krajnim rokom 1. 7. 2014.

Proizvođači upisani u Upisnik integrirane proizvodnje, obavezni su provoditi mjere zaštite prema „Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća za 2014. g“. Stoga podsjećamo voćare da insekticide iz skupine sintetskih piretroida (esfenvalerat, lambda-cihalotrin, alfa-cipermetrin, cipermetrin, beta-ciflutrin) – na šljivama mogu primijeniti najviše jednom godišnje.

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis