Obavijest vinogradarima 01.04.2014.

Od protekle preporuke za zaštitu vinograda proteklo je 10 dana. Posljednjih nekoliko dana bilježim porast dnevne temperature zraka koje su potakle brz razvoj pupova pa se na ranim sortama loze mogu vidjeti i mladice 2-3 cm. Toplo vrijeme potrajati će i narednih dana, a meteorolozi predviđaju mogućnost oborina u drugom dijelu tjedna.

Stoga upućujemo na redovito praćenje meteorološke prognoze vremena kako bi se obavila 1-2 dana prije oborina  zaštita loze protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) .

Nakon pojave listića kemijske zaštite protiv crne pjegavosti sastoje se od primjena jednog od navedenih organskih fungicida:

 Daconil 720 SC, Polyram DF, Delan 700 WDG, Dithane M-45, Cadillac 80 WP, iMankozeb., Pinozeb M45, Antracol WG 70.

Potrebno je voditi i računa o pojavi i razvoju pepelnice vinove loze (Uncinula necator)kojoj pogoduju povišene temperature zraka  osobito u nasadima gdje je prošle godine bila jače prisutna

Za njeno suzbijanje.primjeniti pripravke na osnovi sumpora: Thiovit Jet, Kumulus, Kossan, Chromosul, Cosavet DF i dr.

U ovom početnom razvojnom stadiju mladica u nasadima u kojima su proteklih godina grinje uzročnici akarinoze i erinoze bile jače prisutne koristiti akaricid Demithan SC.

Proizvođači upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji Demitan SC mogu primijeniti najviše jedanput godišnje i to na početku vegetacije.  

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12) 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis