Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka 28.03.2014.

Na području Moslavine u jutarnjim satima 28. veljače zabilježeno je, ovisno o lokalitetu, 5 do 7 mm oborina što je pogodovalo razvoju slabe zaraze uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Upozoravamo voćare da u narednih 48 sati izvrše tretiranje plantažnih nasada jabuka i krušaka. Od pripravaka preporučujemo: Delan SC 750, Delan 500 SC, Delan 700 WDG, Chorus 75 WG ili Clarinet. Radi produžetka preventivnog djelovanja fungicidima Chorus i Clarinet, potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja: Dithane M-45, Mankozeb WP, Star WP 80 ili Pinozeb M-45.

Na lokalitetima gdje nije započela cvatnja jabuka, može se primijeniti pripravak Chromodin S-65 ili Dodine.

Na nekoliko je lokaliteta u nasadima jabuka zabilježen jači razvoj pepelnice (Podosphaera leucotricha)iz zaraženih pupova, što je posljedica jakih prošlogodišnjih zaraza. Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu pripravaka na osnovi sumpora.

Ukoliko se primjenjuju pripravci na osnovi dodina ne preporuča se miješanje sa pripravcima na osnovi sumpora.

Proizvođači upisani u Upisnik integrirane proizvodnje, obavezni su provoditi mjere zaštite prema „Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća za 2014. g“. Stoga podsjećamo voćare da fungicide iz skupine ditiokarbamata (propineb, tiram, ciram, mankozeb, metiram) mogu primijeniti najviše tri puta godišnje, ali ne uzastopno.

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis