Obavijest ratarima 28.03.2014.

Pregledom usjeva ozimog ječma primijećena je pojava bolesti – siva i mrežasta pjegavost ječma(Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres). S toga pregledajte svoje usjeve jer ako se nastavi toplo i vlažno vrijeme možemo očekivati jaču zarazu i širenje bolesti na zdravi dio biljke

Zaštita protiv ovih bolesti provodi se u vrijeme prvih znakova bolesti.

Zaštitu je moguće obaviti jednim od navedenih fungicida: Falcon EC 460, Duett, Respect 250 SC, Duett ultra, Opus team, Controlan, Takt, Impact 25 SC, Superpact, Caramba , Tilt 250 EC, Tilt CB 187,5 FW, Gong CH, Palis C, Stil Extra, Artea 330 EC, Artea plus, Archer max,  Folicur EW 250, Foliar 250, Prosaro 250 EC, Sportak 450 EC, Mirage 450 EC, Amistar 250 SC, Amistar Extra 280 SC, Amistar OPTI i dr.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2014. godinu. Primijeniti fungicide koji su dozvoljena za primjenu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine (Pravilnik o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12; Zakon o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja. 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis