Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka 28.03.2014.

U nasadima jabuka i krušaka potrebno je provesti zaštitu protiv krastavosti jabuka (Venturi inaequalis) i krastavosti krušaka (Venturia pyrina).

 Za zaštitu koristiti neki od pripravaka : Delan SC 750, Delan 500 SC ili Delan 700 WDG (ditianon), Star 80 WP, Cittox MZ 80, , Mankonor, Dihtane M-45, Dithane DG Neo Tec, Mankozeb, Pinozeb (mankozeb); Polyram DF (metiram).

U voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha)  preporučamo prije cvatnje obaviti zaštitu pripravcima na osnovi sumpora Kumulus DF, Thiovit Jet, Chromosul 80 ili dr.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća za 2014. godinu. Primijeniti sredstva za zaštitu jabuka I krušaka od bolesti koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis