Obavijest proizvođačima luka i proljetnog češnjaka 27.03.2014.

Prije ili prilikom sadnje lučica luka za preventivnu zaštitu od štetnika u tlu (grčice, žičnjaci, rovac, sovice pozemljuše) i lukove muhe (Delia antiqua) može se tretirati tlo jednim od granuliranih ili tekućih insekticida unošenjem nakon primjene u tlo: Dursban G-7,5*, Finish G-7,5*, (15-20 kg/ha primjena u trake; 50-60 kg/ha, primjena širom), Dursban E- 48, Nufos, Finish E-48*, ili Callifos 48 EC* (2-3 l/ha u trake, 6-8 l/ha, primjena širom), Pyrinex 48 EC (3 l/ha tretiranje u trake, 6-8 l/ha širom). Karenca u luku je 63 dana. Primjena nije dozvoljena u mladom luku.

* dozvola je prestala važiti , krajnji rok za maloprodaju i primjenu zaliha je 01.07.2014.

Za tretiranje tla prije sadnje crvenog luka i češnjaka primjenom u redove za vrijeme sjetve depozitorom za granulirane insekticide u dozi 7-10 kg/ha može se primijeniti Force 1,5–G (teflutrin).

Širokolisne i neke travne korove u luku i češnjaku nakon sjetve, prije nicanja suzbijaju: Afalon disperzija (1,35 l/ha) i Filon 80 EC (3-5 l/ha).

Za suzbijanje uskolisnih korova u luku i češnjaku može se primijeniti: Dual Gold 960 EC* (* proširenje primjene na male kulture vrijedi do 01.01.2015.) u dozi 1,25 – 1,4 l/ha uz utrošak 200-300 l vode/ha. Sredstvo primijeniti nakon sadnje, dok je vrh izdanka ispod površine tla.

Uskolisne korove odmah nakon nicanja u stadiju „biča“suzbijaju i preparati na osnovi aktivne tvari pendimetalina:  Stomp 330 E, (luk, češnjak, 4-5 l/ha), Strong EC (luk, 5 l/ha), Pendigan 330 EC (luk, 4 l/ha), Panida grande EC (luk, 3,8 l/ha).

Navedenasredstvazazaštitubiljakoristitipremauputiproizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrtnih kultura za 2014. godinu. Primijeniti sredstva za zaštitu luka i češnjaka od štetnika i korova koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr