Obavijest proizvođačima luka i češnjeka! 27.03.2014.

Većina tržnih proizvođača koji hibride (i/ili sorte) crvenog luka uzgajaju izravno iz sjemena ili sadnjom lučica u prvoj je polovici mjeseca ožujka obavila sjetvu sjemena ili sadnju lučica. Do današnjeg je dana tijekom mjeseca ožujka palo čak 4x manja količina oborina od očekivanog višegodišnjeg prosjeka. Osim uzročnika biljnih bolesti (npr. plamenjača luka, različite vrste plijesni luka) (Peronospora, Botrytis), uspješan uzgoj usjeva crvenog luka ugrožavaju još štetni organizmi životinjskog podrijetla (npr. lukova muha, miner poriluka, trips) (Delia, Napomyza, Thrips), te neželjene biljke ili korovi (Echinochloa, Ambrosia, Chenopodium i dr.).

Pri uzgoju luka iz lučice u pravilu nakon sadnje a prije nicanja koristimo rezidualne herbicide, protiv travnih jednogodišnjih korova, npr. pendimetalin (Stomp, Dost, Strong, Pendigan 330 EC) i/ili S-metolaklor (Dual Gold 960 EC), dok protiv jednogodišnjih širokolisnatih korova najčešće dodajemo oksifluorfen (Goal, Galigan, Verton, Gallus EC). Kod uzgoja luka iz sjemena primjena herbicida je značajno ograničena (neposredno pred nicanje je moguće primijeniti značajno manju količinu pendimetalina), te zahtjeva višekratnu primjenu smanjenih količina ili doza dovoljno selektivnih herbicida nakon pojave i razvoja prvog i drugog zelenog lista, npr. oksifluorfen.

Stoga proizvođačima usjeva luka dugog dana preporučujemo redovito pratiti stanje usjeva u polju (klijanje i nicanje), pratiti najavu mogućih oborina i prema ograničenjima primjenjivati spomenute herbicide.

Zadnjih sezona raste interes proizvođača za uzgojem bijelog luka (češnjaka). Tijekom vegetacije njega češnjaka se svodi na prihranu, navodnjavanje, borbu protiv korova, te suzbijanje bolesti i štetnika. Kod nas su najrašireniji domaći ozimi eko-tipovi koji se sade ujesen, prezimljuju, pa u sljedećoj godini razvijaju vegetativnu masu i lukovicu. Biljke češnjaka su u pravilu vrlo otporne na niske temperature, pa mogu dobro prezimiti u kontinentalnom području, odnosno za normalan rast i "glavičenje" češnjaka češnjevi za reprodukciju moraju biti izloženi niskim temperaturama!

Primjena herbicida veliko je olakšanje u borbi protiv korova, jer su mehaničke mjere okopavanjem na većim površinama teško provedive i zahtijevaju mnogo rada! Herbicidi se u usjevima češnjaka uglavnom koriste po istom principu kao pri uzgoju luka iz lučice (nakon sadnje a prije nicanja!).

Pri uzgoju ozimog (zimskog) češnjaka u narednom razdoblju valja planirati zaštitu od uzročnika bolesti i štetnika, a pri izboru sredstva za zaštitu birati dopuštene pripravke u našoj zemlji navedene u Tablici 1. Naknadna primjena herbicida u izniklim usjevima češnjaka podliježe strožim ograničenjima nego u usjevima crvenog luka.

Tablica 1. Neka kemijska sredstva za zaštitu bilja koja su u našoj zemlji dopuštena za primjenu u češnjaku:

Pripravak
Neželjeni organizmi
Primjena
Karenca*
Herbicidi
Pendigan, Stomp EC
travni i neki širokolisnati korovi
4 lit./ha
OVP
Afalon disperzija SC
širokolisnati korovi
1,35 lit./ha
56 dana
Insekticidi
Force 1.5 G
zemljišni štetnici
7-10 kg/ha
OVP
NeemAzal-T/S**
tripsi, lisni mineri, ličinke leptira
2-3 lit./ha
Laser KS
tripsi, lukov moljac, sovice
0,12-0,2 lit./ha
3 dana
Fungicidi
Dithane DG Neotec
plamenjača
2,1 kg/ha
28 dana
Difkor EC
hrđa i koncentrična pjegavost
0,5-0,8 lit./ha
30 dana
Acrobat MZ WG
plamenjača
2,5 kg/ha
14 dana
Ortiva SC
plamenjača, hrđa
0,8-1 lit./ha
7 dana
Ridomil Gold MZ WG
plamenjača
2,5-3 kg/ha
21 dan
*karenca OVP = ograničeno vremenom primjene; **biljni insekticid dobiven iz koštica tropskog neem drva (ne ubraja se u opasne tvari, dopušten u ekološkoj proizvodnji)!

Prije primjene sredstva za zaštitu bilja pri uzgoju crvenog i bijelog luka obavezno proučiti upute uz dopuštene djelatne tvari u našoj zemlji, te se obavezno pridržavati ograničenja (vrijeme primjene, najveći broj dopuštenih primjena u sezoni, doza ili količina, propisana karenca).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis