Obavijest voćarima ! 21.03.2014.

Za kraj vikenda i početak slijedećeg tjedna predviđaju se oborine. Zbog toga treba obaviti zaštitu jabuke i kruške protiv krastavosti .Na onim lokacijama gdje je jabuka još u fazi mišjih ušiju mogu se primijeniti pripravci na bazi bakra. Ukoliko su razvojne faze jabuke ili kruške razvijenije tada je zaštitu potrebno provesti nekim od slijedećih pripravka:

 Ditianon: Delan SC 750*,Delan 500 SC*, Delan 700 WDG.

 Mankozeb: Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Crittox MZ 80, Caiman WP**, Cadillac 80 WP**, Mankokal**, Dithane DG Neotec .

Dodin: Dodine S-65*,Chromodin S-65 ( obratiti pažnju na mogućnost miješanja)

* Krajni rok za uporabu sredstava 01.01.2015.

**Krajni rok za uporabu sredstava 01.07.2014.

U nasadima gdje je u prethodnoj godini bio jak napad pepelnice moguće je koristiti i pripravke na bazi sumpora: Thiovit Jet,Kumulus DF,Kalinosul 80 WG,Chromosul 80,Kossan WG,Sulfolac 80 WG,Kvašljivi sumpor*,Cosavet DF,Sumpor micro 80 WP,Sumpor močivi tiosam 80 mikro*, Sumpor SC-80,Bri flo i dr.

Pregledom na terenu primijećena je i pojava jabučne krvave uši (Podosphaeraleucotricha). U onim nasadima gdje postoje problemi sa tim štetnikom treba prije cvatnje obaviti zaštitu pripravkom Pirimor 50 WG.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano : Pravilnikom  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14

                                                                         Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis