Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka 21.03.2014.

Proteklih dana zabilježene su maksimalne temperature zraka u vrijednostima od 18 do 23°C, što pogoduje ubrzanom razvoju pupova jabuke koji se, na većini lokaliteta, nalaze u fenofazi mišje uši ili pojave cvjetne glavice. Meteorolozi krajem vikenda i početkom narednog tjedna najavljuju mogućnost oborina, što može pogodovati razvoju krastavosti (Venturia inaequalis) pa voćarima savjetujemo da izvrše preventivnu zaštitu plantažnih nasada jabuka i krušaka. Od pripravaka predlažemo: Delan SC 750, Delan 500 SC ili Delan 700 WDG ili pripravke na osnovi mankozeba osnovi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80, Mankonor i dr.).

Na nekoliko je lokaliteta u nasadima jabuka zabilježen jači razvoj pepelnice (Podosphaera leucotricha)iz zaraženih pupova, što je posljedica jakih prošlogodišnjih zaraza. Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu pripravaka na osnovi sumpora. Za suzbijanje pepelnice moguća je primjena fungicida Nimrod 25 EC.

Ukoliko se koristi pripravak Nimrod 25 EC ne preporuča se miješanje s pripravcima na bazi mankozeba, propineba i metirama, također nije poželjna njegova primjena tijekom cvatnje.

Proteklih je dana zabilježen početak aktivnosti prezimljujuće populacije jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum).  U nasadima jabuka gdje je prisutna zaraza s jabučnom krvavom uši, prije početka cvatnje predlažemo primjenu aficida Pirimor 50 WG. Budući da ovaj štetnik prezimljava na korjenovom vratu i korjenovim izdancima, za učinkovitu zaštitu potrebno je rasprskivače prskalica usmjeriti prema tim dijelovima stabla.

Porast temperature zraka pogoduje porastu populacije crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) osobito u nasadima s jakom prošlogodišnjom zarazom, pa voćarima savjetujemo da prate populaciju ovog štetnika.

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis