OBAVIJEST VINOGRADARIMA ! 21.03.2014.

Većina sorata vinove loze ( ovisno o položaju i sortimentu) nalazi se u fenofazi vunastog pupa ili u fenofazi bubrenja pupa.Vinogradarima se preporučuje da se izvrši prva preventivna zaštita usmjerena protiv uzročnika Crne pjegavosti ili fomopsisa ( Phomopsis viticila) prije najavljenih oborina.

Simptomi su vidljivi  u obliku izbijeljele kore na kojoj su vidljiva plodna tijela u obliku crnih točkica.

Preparati koji se mogu koristiti protiv navedenog uzročnika bolesti jesu neki od slijedećih preparata : Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra, Nordox 75 WG, Nordox super 75 ili Kocide DF.

Gore navedenim preparatima dodati i neki preparat na bazi sumpora koji umanjuje klijavost spora crne pjegavosti te smanjuje napad grinja.

Vinogradari koji su upisani u Upisnik integriranih proizvođača u zaštiti svojih nasada postupaju sukladno Tehnološkim uputama za proizvodnju grožđa za 2014 godinu.

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača !
Nakon tretiranja potrebno je popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

                                                                                      Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis