Obavijest tržnim proizvođačima jagoda u visokim plastičnim tunelima! 21.03.2014.

Nakon čišćenja nasada od prošlogodišnjih biljnih ostataka i korova u prvim zaštitama treba planirati preventivno suzbijanje štetnih organizama koji se počinju razvijati do početka otvaranja prvih cvjetova jagoda. Od početka druge dekade ovog mjeseca, odnosno u posljednjih 11 dana bilježimo iznadprosječno toplo meteorološko razdoblje s većim brojem dana kada najviše dnevne temperature prelaze +18°C. U naredna tri dana još očekujemo tople dane s najvišim dnevnim temperaturama oko +19°C, a početkom idućeg tjedna moguće oborine.Stoga posljednjih 10-tak dana bilježimo vrlo brzi razvoj višegodišnjih voćnih nasada i vinove loze, a također se brzo razvijaju jagode uzgajane u visokim plastičnim tunelima koje uskoro započinju cvatnjom. U takvim proizvodnim uvjetima dominantan štetni organizam životinjskog podrijetla je staklenička grinja iz skupine crvenih pauka (Tetranychus urticae), a također se pojavljuju štetne gusjenice i kornjaši iz skupine voćnih pipa (Anthonomus) koji oštećuju cvjetne stapke jagoda. Suho i toplo razdoblje od biljnih bolesti pogoduje prikrivenom razvoju pepelnice (Podosphaera syn. Sphaerotheca) i antraknoze (Colletotrychum).

Prema izdavanju dozvola za proširenje primjene sredstava za zaštitu bilja na male kulture i male namjene moguće je u jagodama koristiti protiv štetnih organizama pripravak Laser KS (0,015-0,02 %), koji se registriran protiv kalifornijskog tripsa (Frankliniella), a također daje zaštitu protiv štetnih gusjenica i štetnih kornjaša iz skupine pipa. Protiv pepelnice jagoda moguće je koristiti pripravak Quadris ili Ortiva SC (0,08-0,1 %), koji istovremeno daje preventivnu zaštitu protiv antraknoze i bolesti iz skupine lisnih pjegavosti (Diplocarpon, Mycosphaerella, Gnomonia, Phomopsis). Mjere zaštite provoditi za doba dana s nižim temperaturama, a trošiti više škropiva. Još jednom upozoravamo na stakleničku grinju (Tetranychus), kojoj posebice odgovara trenutno suho i iznadprosječno toplo razdoblje, a u jagodama se može preventivno i kurativno suzbijati pripravkom Vertimec EC ili Kraft EC (0,1 %). Svi spomenuti pripravci imaju propisanu karencu u jagodama u trajanju samo 3 dana!

Prilog 1. Ovisno prema iskustvima proizvođača jagoda iz prethodnih godina (i intenzitetu ranije pojave biljnih bolesti), moguće je prema dominantnim bolestima jagoda planirati izbor slijedećih fungicida (viti Tablicu 1.). Radi prepoznavanja bolesti jagoda moguće je biljne uzorke dostavljati na analizu u priručni laboratorij Savjetodavne službe u Čakovcu (Zrinsko-frankopana 9/III).

Tablica 1. Fungicidi dopušteni za suzbijanje bolesti jagoda u Republici Hrvatskoj:

Djelatna tvar
Pripravak
Bolest
Ograničenja
azoksistrobin
Quadris, Ortiva
pepelnica
4x, K = 3
bakarni-oksid
Nordox 75 WG
plijesan, pjegavost
1-2x, K = OVP*
boskalid & piraklostrobin
Signum DF
plijesan
2x, K = 3
difenkonazol
Score EC
pepelnica
4x, K = 21
fenheksamid
Teldor SC
plijesan
2x, K = 4
fludioksonil & ciprodinil
Switch WG
plijesan
2x, K = 7
iprodion
Kidan, Lupo SC
plijesan
2x, K = 14
kinoksifen
Crystal SC
pepelnica
3x, K = 3
krezoksim-metil
Stroby DF
pepelnica
K = 7
mankozeb
Dithane DG
pjegavosti
K = 21
metalaksil-M
Fonganil Gold
trulež korijena
1x, K = 40
metalaksil-M & mankozeb
Ridomil Gold
trulež korijena
2x, K = OVP*
Trichoderma harzianum
Trichodex
plijesan
4x, K = 4
sumpor
Cosavet DF
pepelnica
K = 21

*K=OVP karenca je ograničena vremenom primjene (dopušteno samo tijekom ljeta – nakon berbe plodova jagode)

Preporuka za zaštitu koštičavog voća!

U plantažnim nasadima bresaka i nektarina preporučujemo ponoviti preventivnu zaštitu protiv uzročnika kovrčavosti lišća ako je od prethodne proteklo više od 10 dana. Budući je započela cvatnja bresaka preporučujemo Nativo WG u količini 0,3 kg/ha (registriran protiv kovrčavosti, pepelnice, truleži, a djelotvoran i protiv krastavosti) ili Signum DF u količini 1,0 kg/ha. Ista je mjera potrebna u plantažnim nasadima šljiva zbog preventivne zaštite od uzročnika rogača plodova šljive (Taphrina pruni) i ostalih bolesti (npr. palež cvijeta, šupljikavost i druge bolesti lišća – npr. hrđa, plamenjača) (Monilinia, Stigmina, Tranzschelia, Polystigma). Ako se početkom narednog tjedna (od 24.3. o.g.) obistine najave o jačoj kiši, tada raste opasnost od razvoja palež cvijeta i rodnih grančica ili cvjetne monilije (Monilina laxa)! Tretirati za mirna vremena, u doba dana kada nema pčela medarica, uz kvalitetnu aplikaciju svih voćnih organa.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis