Obavijest proizvođačima koštičavog voćarima! 21.03.2014.

Breskve i nektarine na području Koprivničko-križevačke županije uglavnom se nalaze u početku cvatnje ili punoj cvatnji. Tijekom najavljenih vlažnih i kišovitih dana postoji opasnost od infekcije uzročnikom paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa) te kovrčavosti lista breskve (Taphrina deformans). Preventivnu zaštitu je potrebno obaviti dan ili dva prije kiše, a za zaštitu od obje navedene bolesti preporučamo pripravak Nativo 75 WG.

Za preventivnu zaštitu od paleži cvijeta i sušenja izboja na breskvi i ostalom koštičavom voću u cvatnji može se koristiti pripravak Signum DF.

Za zaštitu od moguće infekcije uzročnikom šupljikavosti lišća na koštičavom se voću mogu koristiti pripravci na osnovi kaptana.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skaldu sa zakonom!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis