Obavijest proizvođačima jabuke i kruške 20.03.2014.

Meteorolozi najavljuju mogućnost kiše za nedjelju. U tom slučaju postoji opasnost od prve ovogodišnje infekcije uzročnikom mrljavosti lista i krastavosti ploda jabuke ( Venturia inaequalis) i kruške ( Venturia pyrina). 

Na većini lokaliteta dominantna sorta Idared nalazi se u fazi mišjih ušiju ili otvorene lisne rozete, a  kruške u fazi otvorene lisne rozete. Zaštitu fungicidima treba provesti dan ili dva prije najavljene kiše, zato je potrebno pratiti vremensku prognozu.

Preporučujemo upotrebu preventivnih pripravaka na bazi mankozeba( Dithane M-45, Pinozeb M-45, Star 80 WP,Crittox MZ 80, Caiman WP, Mankonor 80 WP, Mankokal, Dithane DG neotec, Cadillac 80 WP),  ditianona ( Delan SC 750, Delan 500 SC), dodina (Dodine S-65, Chromodin S-65) ili metirama (Polyram DF).

U nasadima u kojima je prošle godine bila jače prisutna pepelnica, može se za njeno suzbijanje primijeniti jedan od pripravaka na bazi sumpora ( Chromosul, Kossan, Kumulus i dr.) U tom slučaju oprez, sumporne pripravke nije dobro kombinirati sa pripravcima na bazi dodina ( Chromodin S-65, Dodine S-65) ili ditianona ( Delan).

Suzbijanje pepelnice kod kruške nije potrebno.

Pregledom nasada jabuke uočena je  početna pojava lisnih ušiju i gusjenica savijača pupova i listova. Treba dalje pratiti njihovu brojnost, kako bi se provelo njihovo suzbijanje u slučaju potrebe.

Suzbijanje je potrebno provesti:  

zelena jabučna uš– ako od 100 pregledanih izbojaka ima 8 napadnutih;

jabučna pepeljasta uš– od 100 pregledanih izboja 1-3 napadnuta.

Pripravci koji se za suzbijanje lisnih ušiju smiju koristiti prije i tijekom cvatnje su Teppeki 500 WG i Pirimor 50 WG.

Suzbijanje gusjenica savijača pupova listova treba provesti ako na 100 pregledanih pupova pronađemo 10 gusjenica.

 Za suzbijanje se mogu koristiti: Match 50 EC, Runner 240 SC, Insegar 25 WP, Laser.

Kod primjene insekticida, tretiranje provesti u večernjim satima, te biljke koje služe za zatravljivanje voćnjaka  moraju biti pokošene, radi zaštite pčela.

Navedeni pripravci registrirani su i za integriranu zaštitu jabuke i kruške.

Proizvođači u integriranoj proizvodnji dužni su se pridržavati odabira pripravaka za zaštitu bilja jabuke, odnosno, kruške, prema Tehnološkim smjernicama za integriranu poljoprivrednu proizvodnju.

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo i sukladno

Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo 47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis