Obavijest proizvođačima zimskog luka! 19.03.2014.

Zadnjeg dana mjeseca veljače o.g., odnosno prije 20 dana, tržnim proizvođačima zimskog luka je upućena preporuka o mjerama zaštite usjeva protiv uzročnika bolesti: plamenjače i truleži vrata luka (Peronospora destructor, Botrytis alii), zbog izrazito vlažnih uvjeta koje smo zabilježili u mjesecu studenom protekle 2013. i veljači o.g! U ožujku su vremenski uvjeti bitno drugačiji: dominiralo je vrlo suho i iznadprosječno toplo razdoblje, palo je svega nekoliko mm kiše, a dnevne temperature zadnjih dana prelaze vrijednosti +20°C. Premda u ovom mjesecu nije zabilježeno puno oborina opasnost od moguće pojave bolesti luka je izražena na lokalitetima uz rijeke (Mura, Drava), jer smo u proteklom razdoblju zbog razlike u vrijednostima najviše i najniže temperature zraka bilježili jutarnje rose! Na taj je način primjerice na lokalitetu Orehovica uz rijeku Dravu senzor vlaženja lišća tijekom mjeseca ožujka bio vlažan čak 3.005 minuta, a na istom je mjestu do današnjeg dana pala ukupna mjesečna količina 1,8 mm kiše! Moguće je ponoviti mjere zaštite od uzročnika bolesti prema uputi od 28. veljače o.g., naročito ako tijekom današnjeg dana zabilježimo padaline, a iste budu najavljene i početkom idućeg tjedna!

Poznato je da stabilno, suho i iznadprosječno toplo vremensko razdoblje više pogoduje štetnim organizmima životinjskog podrijetla, pa ove godine preporučujemo značajno ranije započeti preventivnu zaštitu zimskog luka od uzročnika "crvljivosti": lukove muhe (Delia antiqua) i minera poriluka (Napomyza gymnostoma). Prema djelotvornosti na ove štetne organizme samo pripravak Rogor 40 EC ima u našoj zemlji dopuštenje za folijarno tretiranje usjeva luka (i češnjaka) u količini 0,5-0,6 lit./ha (najviše 2x tijekom sezone), sa propisanom karencom 14 dana! Preporučujemo dodati i pomoćna sredstva za poboljšanje učinka pesticida.

Proizvođačima usjeva luka dugog dana koji su u proteklom razdoblju obavili sjetvu preporučujemo planirati primjenu herbicida na osnovi pendimetalina (npr. Stomp 330 EC), bliže nicanju usjeva (ili neposredno pred nicanje luka uzgajanog direktno iz sjemena) u smanjenoj količini ili dozi (2,5 lit./ha).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis