Obavijest vinogradarima! 17.03.2014.

U vinogradima bilježimo intenzivan porast korova. Za suzbijanje korova u rodnim vinogradima starijim od četiri godine, u redu, u širini herbicidnog pojasa ne većoj od 1/3 međurednog razmaka preporučamo primjenu pripravaka na osnovi glifosata (trgovačkog naziva Cidokor, Clinic, Dominator, Glyfonova, Glyphogan, Glyfos, Oxalis, Roundup biactive, Total 480 SL, Herkules super, Boom efekt, Cosmic, Ouragan sistem) i/ili flazasulfurona (trgovačkog naziva Chikara 25 WG).

Vinogradari upisani u Upisnik integriranih proizvođača primjenjuju sredstva za zaštitu bilja sukladno Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa za 2014. godinu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis