Obavijest voćarima 14.03.2014.

Jabuke i kruške se nalaze u fazi otvaranja vršnih pupova. Već malo vidljivog zelenila na vrhu pupa dovoljno  je pri povoljnim vremenskim prilikama da se ostvare prve ovogodišnje infekcije uzročnikom mrljavosti lista i krastavosti ploda jabuke ( Venturia inaequalis) i kruške ( Venturia pyrina). Zbog toga je prije oborina potrebno preventivno zaštititi voćke jednim od pripravaka na bazi bakra. Pripravci koji su registrirani za tu namjenu su: Modra galica, Plavi kamen, Nordox 75 WG, Gypso GD, Kupropin, Cupro caffaro 50 WP, Rame caffaro 32 WP, Neoram WG, Champion WP , Blauvit, Cuproline, Champion tekući, Kocide DF, Bordoška suspenzija, Bordoška juha, Bordoška juha Caffaro WP, Cuprablau Z Ultra.
Da bi infekcija bila ostvarena, nužna je kiša. Ako kiše nema, neće doći do infekcije. Zato preporučamo da pratite vremensku prognozu i da zaštitu provedete ako bude najavljena kiša, dan ili dva prije najavljene kiše.
Obaveznu zaštitu bakrenim sredstvima provedite u voćnjacima u kojima je prošle godine bio prisutan rak kore ( Nectria galligena) i to nakon što ste rezidbom odstranili zaraženu koru sa rak rana, a rane premazali pastom za premazivanje rana ( Biopol V*, Lac Balsam).
Za suzbijanje prezimljujućih oblika štetnika ( crveni pauk, lisne uši, štitaste uši) bakrenom pripravku mogu se dodati mineralna ulja (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje) ili se umjesto kombiniranja dva pripravka može koristiti gotov tvornički pripravak koji je kombinacija bakrenog sredstva i mineralnog ulja ( Crveno ulje, Modro ulje).
Navedeni pripravci dopušteni su i u integriranoj zaštiti jezgričavih voćaka.
*Dozvola je prestala važiti , ali krajnji rok za primjenu i prodaju zaliha je 01.07.2014.
Pripravke koristite isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).
Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo 47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.
 
                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                            E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr
 
Pripremi za ispis