Obavijest proizvođačima ozime pšenice 10.03.2014.

Prije 4 dana upućena je obavijest proizvođačima ozimog ječma o neobičnoj jakoj i ranoj pojavi biljnih bolesti i potrebi njihova suzbijanja već početkom i/ili tijekom vlatanja. Zašto? Protekle je jeseni tijekom mjeseca studenog u središnjem dijelu Županije palo gotovo 200 mm kiše, a tijekom veljače o.g. također je zabilježeno iznadprosječno vlažno razdoblje! Dugotrajno zadržavanje vlage u proteklom zimskom i rano-proljetnom su razdoblju pogodovale su neobično ranom i vrlo snažnom razvoju gljivičnih bolesti ozimog ječma i pšenice, već tijekom stadija busanja, što je primijećeno i nekih ranijih sezona (npr. 2007. i protekle 2012. godine).

Naročito to vrijedi za usjeve koji rastu na poljima sa povišenom razinom podzemne vode ili se uzgajaju sjetvom sjemena iz vlastite reprodukcije, odnosno na poljima zasijanim tzv. "farmerskim sjemenom". Ovim putem obavještavamo proizvođače da je već krajem busanja i/ili početkom vlatanja potrebno pregledati zdravstveno stanje usjeva i zaštititi iste od biljnih bolesti prije najavljenih narednih oborina. Proteklog tjedna na ozimoj pšenici, sorata domaćih i stranih selekcija, u središnjem dijelu Županije je zabilježena vrlo jaka zaraza žuto-smeđom (Pyrenophora) i smeđom pjegavosti (Septoria)! Premda su meteorolozi najavljivali, sredinom proteklog tjedna nismo zabilježili veće količine padalina (u središnjem dijelu županiji približno 2 mm). Najavljena toplina narednih dana pogoduje brzom vlatanju i porastu ozime pšenice, naročito na poljima gdje su obavljene sve propisane agrotehničke mjere (deklarirano sjeme, osnovna gnojidba, prva prihrana, suzbijanje korova). Tek naredne oborine koje još ne očekujemo ovog tjedna omogućit će snažniji sekundarni razvoj bolesti ozime pšenice.

U našoj zemlji na tržištu imamo više desetaka dovoljno učinkovitih fungicida za suzbijanje važnijih bolesti pšenica npr. hrđe (Puccinia), pepelnica (Erysiphe), smeđa pjegavost (Septoria), palež klasića (Fusarium), dok protiv žuto-smeđe pjegavosti (Pyrenophora) nema registriranih pripravaka, ali prema stranim i domaćim iskustvima dobru zaštitu protiv ove bolesti pšenice daju slijedeći pripravci: Amistar 250 SC, Amistar Extra 280 EC, Controlan KS, Duett SC, Duett Ultra SC, Respect 250 EC, Prosaro 250 EC, Folicur 250 EW, Falcon EC 460, Artea 330 EC, Artea Plus EC, Impact-C, Superpact SC i slično. Koristiti propisane količine kemijskih pripravaka.

Na manjim je površinama moguće koristiti pripravak Falcon EC u količini 1 dcl/500 čhv. Iskustva iz ranijih sezona pokazuju da vlažni a topliji meteorološki uvjeti tijekom travnja i mjeseca svibnja omogućuju snažniju epidemiju bolesti lista, vlati i klasa ozimog ječma i pšenice, pa na netretiranim parcelama očekujemo gubitak uroda 35-60 ili čak i više %. Utrošiti oko 300 litara škropiva/ha. Moguće je istovremeno sa zaštitom usjeva pšenice od gljivičnih bolesti koristiti i vodotopljiva folijarna gnojiva za završnu prihranu preko lista, vlati, a kasnije i klasja usjeva.

mr. sc. Milorad Šubić
Pripremi za ispis