Obavijest poljoprivrednicima 10.03.2014.

Blage zime bez snježnog pokrivača uvelike pridonose povećanoj prisutnost poljskih glodavaca (miševi, voluharice).

Velike štete glodavci mogu napraviti u voćnjacima u kojima se tlo ne obrađuje i mladim voćnjacima, na ratarskim ozimim usjevima te lucerištima. Stoga savjetujemo poljoprivrednike da obiđu svoje poljoprivredne površine i poduzmu odgovarajuće mjere. Nužno je pregledati i nepoljoprivredne lokalitete kao što su nasipi, rubovi cesta i putova te međe jer su to prirodna staništa s kojih glodavci prelaze na proizvodne parcele i prave štete.

Potrebno je prvi dan obići površine i zatrpati zemljom ili nogom zgaziti sve rupe na koje se naiđe. Slijedeći dan se ponovno pregleda površina i ukoliko se utvrdi više od 20 novo otvorenih rupa po 1 aru (100 m²) potrebno je provesti mjere zaštite.

U sve aktivne otvore potrebno je staviti zatrovane mamke – rodenticide i zatrpati ih zemljom. Mamke je moguće stavljati u šuplje opeke, komade cijevi, ispod letvarica, plastične kanistre i sl. tako da ostale životinje s njima ne mogu doći u kontakt.

Za suzbijanje mogu se koristiti slijedeći pripravci: Brodilon mamac, Brodilon pelete, Gardentop pellete, Bromadiolon pelete, Rodexion kompleks, Rodexion pelete, Suradiolon zrna, Ratimor pelete, Ratimor žitni mamac, Terminator žitni mamac.

Akciju suzbijanja potrebno je ponoviti u roku 10 -14 dana, te u nju uključiti što veći broj poljoprivrednika i poljoprivrednih površina jer su glodavci vrlo pokretljivi i brzo prelaze s parcele na parcelu.

Sve vrste zatrovanih mamaca treba stavljati prema uputama i ne rasipavati. Ne smiju biti dostupna djeci, domaćim životinjama i divljači.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu.

Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku.

Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis