Javni poziv za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Čađavica

Cjeloviti tekst javnog poziva možete pogledati na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište http://www.zemljiste.mps.hr/javni-poziv-za-zakup-opcina-cadavica.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

Agencija za poljoprivredno zemljište