Obavijest voćarima! 20.02.2014.

Preporučujemo voćarima, proizvođačima marelica, bresaka i nektarina, kao i hobistima, da izvrše tzv “Plavo prskanje” u fenofazi B (bubrenja pupova) protiv kovrčavosti lista, te uzročnika bakterijskih bolesti, a ujedno djeluje i na uzročnika bolesti sušenja cvjetova i grančica- monilija  i uzročnika šupljikavosti lista. Prije tretiranja skinuti tzv „ mumije“ sa stabala ( sasušeni lanjski plodovi puni infektivnog materijala),iznijeti iz voćnjaka ili zakopati.
Upotrijebiti jedan od pripravaka na bazi bakra: Bordoška juha, Bakreno vapno WP 50, Nordox super 75, Neoram WG, Kocide DF, Cuprablau Z, Champion WG 50 ili kombinaciju bakrenog preparata i mineralnog ulja (djeluje na prezimjela jaja lisnih uši, štitastih uši, jaja crvenog pauka): Crveno ulje, Plavo ulje, Modro ulje.
 
Zimsko ili tzv “Plavo prskanje” obaviti po mirnom vremenu i u najtoplijem dijelu dana, sa svih strana oprskati kako krošnje tako i debla voćaka, utrošiti što više škropiva.
 
Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača!
 
Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.
 
Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.
 
Pripremi za ispis