Obavijest voćarima! 19.02.2014.

Nadprosječne temperature zraka krajem prošlog tjedna uvjetovale su početak bubrenja pupova koštićavog voća (breskva, nektarina, šljiva, trešnja). Obavještavamo voćare da prate razvojni stadij pupova kako bi u fazi bubrenja pupova pravovremeno izvršili tzv. plavo prskanje primjenom bakrenih pripravaka. Tom mjerom preventivno suzbijamo: kovrčavost lista breskve (Taphrina deformans), šupljikavost lista koštićavog voća (Stigmina carpophila),  paleži cvijeta i grančica.  (Monilinia spp.) te rogača šljive (Taphrina pruni)

Zbog suzbijanja štitastih uši i jaja lisnih ušiju ovim pripravcima mogu se dodati mineralna ulja (Bijelo ulje ili Mineralno svijetlo ulje). Moguća je primjena gotovih kombinacija bakrenih pripravaka i mineralnih ulja: Crveno ulje, Plavo ili Modro ulje.

Tretiranje je potrebno provesti za mirna vremena pri dnevnim temperaturama zraka većim od 5˚C, a pri aplikaciji utrošiti što više škropiva. Tretiranje ovim pripravcima mora biti obavljeno najkasnije u fenofazi nabubrenih pupova, a svakako prije nego se pupovi otvore. Nakon otvaranja pupova na koštićavom voću ne preporučujemo primjenu bakrenih pripravaka zbog fitotoksičnosti.  

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

                                     Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr
Pripremi za ispis