Obavijest maslinarima! 11.02.2014.

Prestankom oborina, koje traju već duži period, valja izvršiti zaštitu maslinika protiv uzročnika ekonomski najštetnije bolesti – paunovog oka (Cycloconium oleaginum).

Najbolje je rabiti jedan od bakrenih pripravaka:

Nordox ili Cuprablau ili Neoram.

Maslinike koji su jače zahvaćeni pojavom čađavice tretirati s jednim od sredstava za zimsku zaštitu:

Crveno ulje ili Plavo ulje ili Modro ulje.

Provedbom zaštitnih mjera nužno voditi računa o pojačanom utrošku škropiva, te o uputama proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja.

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih sredstava, te na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe.

 

Ivan Šimičević, dipl. ing. agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis