Osjemenjivanje svinja

Moderna svinjogojska proizvodnja podrazumijeva korištenje umjetnog osjemenjivanja kao napredne zootehničke mjere kojom se poboljšavaju proizvodna svojstva stada korištenjem sperme genetski visokovrijednih nerastova.

U većini slučajeva ne zna se točno vrijeme početka gonjenja ili stajanja plotkinja, pa je teško predvidjeti vrijeme ovulacije. Zbog toga se u doba gonjenja (estrus) obavljaju dva prirodna ili 2 umjetna osjemenjivanja. Estrus traje u prosjeku 53 sata, a ovulacija se odvija prosječno 36-44 sata nakon početka vanjskih znakova estrusa. Prvo osjemenjivanje se obavlja 8-12 sati a drugo 24-28 sati nakon otkrivanja estrusa. Uz problem otkrivanja gonjenja (estrusa) kod umjetnog osjemenjivanja javlja se i problem kratkog vremena preživljavanja sperme in vitro (spermiji su osjetljivi na smrzavanje i odmrzavanje). Sjemenom nerasta može se umjetno osjemeniti 8-14 krmača. Umjetno osjemenjivanje se obavlja kateterima.

osjemenjivanje_19_12.jpg

Kateteri za umjetno osjemenjivanje svinja (foto: Ivan Jukić)

Dvokratno osjemenjivanje pridonosi boljoj oplodnji. Drugo se osjemenjivanje primjenjuje „za svaki slučaj“ tj. zbog sigurnosti da se oplode i one plotkinje u kojih estrus nije pravovremeno otkriven. Veća je vjerojatnost da će se optimalno vrijeme osjemenjivanja bolje pogoditi s dva ispravno obavljena osjemenjivanja nego samo jednim osjemenjivanjem u estrusu.

Da bi se ostvarili odgovarajući rezultati osjemenjivanja krmača ,drugo osjemenjivanje treba obaviti 12-18 sati poslije prvog osjemenjivanja na sljedeći način:

  • ako krmača mirno stoji u podne, a nije stajala ujutro, treba ju osjemeniti drugi dan ujutro i poslije podne
  • ako krmača stoji mirno odmah ujutro, treba ju osjemeniti isti dan poslije podne i sljedeći dan ujutro.

Refleks stajanja krmače najbolje se otkriva kombinacijom kontakta s nerastom probačem i pritiskom na leđa (lumbalni test) ili testom jahanja.

osjemenjivanje1_1912.jpg  osjemenjivanje2_1912.jpg

Otkrivanje refleksa stajanja pritiskom na leđa i testom jahanja (foto: Dragutin Kasteljan)

Kada se plotkinja jednokratno osjemenjuje, najpovoljnije je vrijeme osjemenjivanja 18-24 sata nakon početka estrusa. Ako se uz primjenu dvokratnog osjemenjivanja dobiju manja legla i niži postotak oprasivosti, naročito u toplijem djelu godine, primjenom trokratnog, pa i četverokratnog osjemenjivanja mogu se znatnije poboljšati rezultati plodnosti krmača. U odnosu na dvokratno umjetno osjemenjivanje nazimica bolji rezultati plodnosti postižu se ako se dvokratno osjemenjivanje provodi kombiniranjem prirodnog i umjetnog načina osjemenjivanja. U tom slučaju prvo se osjemenjivanje obavlja s nerastom, a drugo osjemenjivanje je umjetno. Krmače se mogu osjemeniti u istom estrusu i miješanom spermom dvaju ili više nerastova iste ili različitih pasmina što je u praksi pokazalo bolje rezultate oplodnje.

Korištena literatura: Marija Uremović i Zvonimir Uremović „Praktično svinjogojstvo“

Pripremi za ispis