Kakav račun izdaje OPG koji nije u poreznom sustavu?

U posljednje se vrijeme Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), koja prema važećim zakonskim propisima, nisu porezni obveznici poreza na dohodak odnosno PDV-a, susreću sa zahtjevima svojih kupaca za izdavanjem računa ili nekog drugog dokumenta o prodaji vlastitih proizvoda. Kupci na taj način žele imati važeći dokument, koji se evidentira u njihovim poslovnim knjigama.

Taj dio prodaje vlastitih proizvoda OPG-a vezan je uz mnoštvo propisa, koji uređuju plaćanje gotovim novcem. Najvažniji propisi, koji se tiču OPG-a, su Zakon o porezu na dohodak (NN 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13),Pravilnik o porezu na dohodak (NN 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 79/13), Zakon o platnom prometu (NN 133/09, 136/12), Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN 87/08, 25/12, itd.).

Iako ovo područje uređuje mnoštvo propisa, za OPG-e, koji nisu porezni obveznici poreza na dohodak odnosno PDV-a, stvar je vrlo jednostavna.

Dakle, ta gospodarstva nisu obvezna voditi poslovne knjige, jer prema zakonu nisu obveznici poreza na dohodak odnosno PDV-a.

Prvi uvjet, koji prilikom prodaje vlastitih proizvoda mora biti ispunjen, jest da je OPG upisan u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, sukladno članku 23. Zakona o poljoprivredi (NN 149/09, 127/10, 50/12, 120/12).

Nadalje, ovisno o vrsti proizvoda koji se proizvodi i prodaje, OPG mora biti upisan i u druge evidencije i upisnike, kao što su npr: Upisnik trgovaca voćem i povrćem, Jedinstveni registar domaćih životinja, Upisnik proizvođača grožđa i vina itd.

Proizvodi prerade mogu se također prodavati pod uvjetom da je registrirana djelatnost prerade, objekti i sve što je za to potrebno. Kod proizvoda prerade vlastitih poljoprivrednih proizvoda, važno je voditi računa o ispravnom označavanju i deklariranju tih proizvoda i ostalim propisima, koji uređuju područje prerade na OPG-ima.

Dokument, koji u praksi zadovoljava potrebe kupca poljoprivrednih proizvoda od OPG-a, je obrazac „Otkupni blok“.

Važno je pripaziti da, na otkupnom bloku, prodavatelj (OPG) navede da nije porezni obveznik prema čl. 18. st. 3. Zakona o porezu na dohodak i da je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Primjer otkupnog bloka:

 tablica.jpg

Otkupni blok se može ispuniti ručno ili elektronski. Kupac i prodavatelj zadržavaju za svoju evidenciju po jedan istovjetni primjerak otkupnog bloka.

Naravno, na taj se način mogu prodavati isključivo vlastiti proizvodi. U suprotnom, OPG ulazi u djelatnost i područje trgovine, a tada su uvjeti sasvim drugačiji.