Preventiva bolesti svinja

Tehnologija proizvodnje svinja na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja se ozbiljno bave tom proizvodnjom, zadnjih je godina značajnije poboljšana. Glavni razlog tome je sve manja razlika između troškova proizvodnje i prihoda od prodaje svinja.

Gledajući na problematiku proizvodnje svinja u tehnološkom smislu najveći problemi javljaju se u održavanju zdravstvenog statusa stada.

Kako možemo postići visoki zdravstveni status stada?

Uz pravilnu tehnologiju uzgoja svinja (smještaj, hranidba, kondicija i otpornost) provođenje biosigurnosnih mjera je najvažnije za održavanje visokog zdravstvenog statusa stada.

Treba naglasiti da su divlje svinje “rezervoari“ virusa te je zato važno praćenje stanja u lovištima, sprječavanje kontakta divljih i domaćih svinja (ograda oko farme), važnost deratizacije (glodavci koji prenose uzročnike bolesti), desinsekcije (insekti isto kao i glodavci) te same dezinfekcije (mehaničke i kemijske) općenito.

Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini (nn 03/2013) propisne su biosigurnosne mjere koje moraju provoditi posjednici svinja a radi sprječavanja unošenja i širenja virusa klasične svinjske kuge:  

(a) Za uzgoje do 10 svinja:

 • gospodarstvo mora biti ograđeno, ulaz u objekte mora biti pod kontrolom;
 • u uzgoj se smiju uvoditi samo svinje iz kontroliranih uzgoja, koje prati svjedodžba o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinja;
 • novouvedene svinje moraju se najmanje 14 dana držati odvojeno od drugih svinja na gospodarstvu;
 • provoditi redovito čišćenje i pranje objekata gdje se drže svinje;
 • provoditi dezinfekciju vozila i objekata u skladu s tehnološkim zahtjevima, korištenjem odobrenog dezinficijensa u propisanoj koncentraciji;
 • provoditi deratizaciju i dezinsekciju u skladu s tehnološkim zahtjevima;
 • koristiti posebnu odjeću i obuću prilikom boravka u objektu gdje se drže svinje ili osigurati pranje odjeće te pranje i dezinfekciju obuće odmah po izlasku iz objekta;
 • osigurati propisano zbrinjavanje uginuća, krutoga gnoja, gnojevke i otpadnih voda nastalih tijekom držanja svinja;
 • ulaz u objekte sa svinjama dozvoljen je samo članovima domaćinstva i stručnim osobama (veterinari, stručni radnici);

preventiva_svinje.jpg

 • prilikom svakog ulaska u objekt sa svinjama veterinari i stručni radnici moraju provoditi preventivne biosigurnosne mjere za sprječavanje unošenja i širenja virusa KSK (Klasične svinjske kuge) i to: korištenje zaštitne obuće i odjeće, primjenu načela asepse i antisepse; čišćenje, pranje i dezinfekcija obuće pri izlazu s gospodarstva;

preventiva_svinje1.jpg

 • vozila kojima se prevoze svinje moraju biti očišćena, oprana i dezinficirana odmah nakon istovara;
 • svi koji uoče ili imaju ikakva saznanja o pojavi bilo kakvih znakova bolesti, sumnji na bolest, ili neuobičajenom ponašanju svinja unutar ili izvan gospodarstva, obvezni su o tome izvijestiti veterinara.

(b) Za uzgoje od 10 do 100 svinja, uključujući mjere propisane točkom (a) ovoga stavka i:

 • radnicima i posjetiteljima osigurati zaštitnu odjeću i obuću;
 • na ulazima na farme mora biti dezobarijera za vozila i osoblje;

preventiva_svinje2.jpg

Ograda i dezobarijera na ulazu u svinjogojsku farmu

 • za rad u objektu sa svinjama potrebno je osigurati zaštitnu odjeću i obuću samo za tu namjenu te je zabranjen izlazak sa gospodarstva u istoj zaštitnoj odjeći i obući;

(c) Za uzgoje od 101 i više svinja, uključujući mjere propisane točkom (b) ovoga stavka i:

 • osigurati osobu za održavanje dezobarijera i evidenciju o tome;
 • svi zaposlenici na farmi obvezni su pri ulasku na farmu dezinficirati ruke i obuću;

preventiva_svinje3.jpg

Dezinfekcija ruku prema standardu EN 1500

 • osigurati garderobe za zaštitnu odjeću i obuću, odvojeno »čisto« i »nečisto« i sanitarni čvor za pranje ruku, te po potrebi prostor za tuširanje;
 • obvezno je presvlačenje u zaštitnu odjeću svih osoba koje rade na farmi prilikom ulaska u krug farme, a koja se nakon uporabe mora propisno odložiti u garderobnom ormariću za »nečisto«;
 • zabranjen je izlazak iz kruga farme u zaštitnoj odjeći i obući i njihovo iznošenje;
 • osigurati praonicu zaštitne odjeće;
 • organizirati rad farme na način da se onemogući nekontrolirano i nepotrebno kretanje zaposlenika unutar farme;
 • zabranjeno je držanje drugih vrsta životinja u objektu gdje se drže svinje;

preventiva_svijne_4.jpg

 • o svim posjetiteljima na farmi mora biti vođena evidencija s datumom, ulaska i izlaska s farme te svrhom posjete;
 • vozila mogu ući na farmu samo prolaskom kroz dezobarijeru s dezinficijensom i po odobrenju odgovorne osobe;
 • o svim vozilima koja ulaze na farmu mora se voditi evidencija s datumom ulaska i izlaska s farme te svrhom posjeta;
 • posjetitelji mogu ući na farmu nakon provedene dezinfekcije prema naputku odgovorne osobe, a na farmi se mogu kretati samo u njihovoj pratnji uz obvezno nošenje zaštitne odjeće i obuće;
 • zabranjeno je unošenje i iznošenje pribora, alata ili opreme s farme;
 • obvezno je organizirati prehranu zaposlenika u krugu farme;
 • strogo je zabranjeno unošenje na farmu hrane za ljude od strane pojedinaca, osobito svinjskog mesa i proizvoda podrijetlom od svinjskog mesa;

preventiva_svinje5.jpg

 • zaposlenici farme ne smiju držati svinje u svom domaćinstvu;
 • zaposlenici farme ne smiju raditi u objektima za uzgoj svinja izvan onih na farmi;
 • zaposlenici farme ne smiju sudjelovati u lovu na divlje svinje niti obavljati ikakve poslove oko živih ili mrtvih (uginulih ili ustrijeljenih) divljih svinja;

preventiva_svinje6.jpg

 • zaposlenici koji su slučajno bili u kontaktu s bolesnim ili sumnjivim svinjama, njihovim dijelovima ili proizvodima, obvezni su o tome obavijestiti odgovornu osobu, prije ulaska u krug farme. 

Na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima se zbog same održivosti te proizvodnje, uzgaja sve veći broj svinja odnosno jedinki na jednom mjestu. Time se povećava i rizik izbijanja bolesti i prenošenja uzročnika unutar objekta i između objekata na gospodarstvu. Otpornost životinja prema uzročnicima bolesti je manja, a prijemljivost sve veća. Uzgajivači svinja na OPG-ima moraju biti ažurni u provođenju biosigurnosnih mjera, a isto tako svih drugih aktivnosti u uzgoju svinja. Ukoliko se dogodi mali odmak u ovoj zahtjevnoj proizvodnji, što je danas svinjogojska proizvodnja profitabilnost može doći u pitanje.  

Pripremi za ispis