Terenska nastava u Gornjim Bogićevcima

terenska_8_11_1.jpg

Ova grupa studenata sluša izborni modul „Poljoprivredno savjetodavstvo i komunikacije“. Prezentacijom o našoj Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi prikazali smo im najvažnije:

  • odredbe Zakona o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi,
  • viziju,
  • misiju,
  • ciljeve.

Na primjeru godišnjeg plana aktivnosti upoznali smo ih sa dijagnostičkim anketiranjem, izradom problemskog dijagrama, dijagrama ciljeva, te sa tzv. intervencijskim planom i metodama za njegovu realizaciju.

Da je digitalni video primamljiv savjetnički alat, pokazalo se i ovog puta. Studentima smo prikazali trideset minutni video film „Dvadeset godina poljoprivrednog savjetodavstva“, iz kojeg su imali priliku vidjeti niz naših aktivnosti kojima smo pučavali naše poljoprivrednike, te ih upoznavali sa mjerama agrarne politike i nizom korisnih informacija. Da im približimo sliku ruralnog prostora u koji su došli, prikazali smo im i film o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima žena koje su se kao predstavnice ove županije, prije nekoliko godina natjecale za naslov „najuzornija seoska žena“. 

terenska1_8_11.jpg  terenska2_8_11.jpg

Kako su neki prvi put u Brodsko-posavskoj županiji, sa zanimanjem su poslušali prezentaciju Dejana Jurića, savjetnika u Upravnom odjelu za poljoprivredu Brodsko-posavske županije, koji im je zaželio dobrodošlicu i izručio pozdrave župana Danijela Marušića i zamjenika župana Davora Vlaovića. Općinu Gornji Bogićevci predstavio je načelnik Pavo Klarić. Da što bolje prikažemo naš rad, zajednički smo posjetili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Krstanac, našeg dugogodišnjeg klijenta.

 

Marija Milašin Marinić, mag. ing. agr.
stručna savjetnica

mr. sc. Mijo Gašparović,
viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis