Osnovnoškolci na farmi krava

farma_31_10.jpg

Na samom gospodarstvu djeca su primjereno njihovom uzrastu upoznata s osnovama držanja, hranidbe i mužnje krava od strane naše službe. Svojom aktivnošću i velikim interesom za ovu tematiku, djeca su još jednom potvrdila koliko je bitno da se s njima radi od najmanje dobi, kako bi već u tim godinama stvarali pozitivne navike i dobili pravu sliku o radu na poljoprivrednim gospodarstvima. Posebno se zahvaljujem učiteljici Ružici Martinec koja je bila inicijator ovog posjeta i koja je najzaslužnija za održavanje ove učionice na farmi.

farma4_31_10.jpg

 

Jurica Bengeri dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik za govedarstvo