Očuvanje izvornih i zaštićenih voćnih vrsta i kultivara

POPIS IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VOĆNIH VRSTA I KULTIVARA:

Jabuka Malus Mill.
Slavonska srčika
 
Kruška – Pyrus nivalis
Tepka
Trešnja – Prunus avium L.
 
Gomilička
Stonska
Tugarka
Kutjevačka crna
Okićka
Višnja Maraska – Cerasus marasca
Brač 2
Brač 6
Sokoluša
Šljiva – Prunus domestica
Bistrica
Lijeska – Corylus avellana L.
 
Istarski duguljasti
Istarski okrugli
Maslina – Olea europea L.
 
Bjelica – sinonimi: Bila žutica;
Buža – sinonimi: Ca, domaća, gura;
Drobnica – sinonimi: Domaća bilica,
Dužica
Istarska belica – sinonimi: Bianchera;
Karbonaca – sinonimi: Karbonasa;
Lastovska
Levantinka
Murgulja
Oblica
Plominka
Puntoža – sinonimi: Buža puntoža, puntuža;
Rošinjola – sinonimi: Rosulja, rovinješka, rušinjola;
Simjaca
Uljarica
Žižolera
Smokva – Ficus carica L.
 
Petrovača bijela
Bjeluša
Vodenjača
Termenjača
Petrovača crna
Zamorčica
Šaraguja
Šipak (nar) – Punica granatum
 
Dubrovački rani
Slatki barski
Glavaš
Konjski zub
Medun
Sladun
Zamorski
Šerbetaš
Slatki tankokorac
Dubrovački kasni
 

Da bi korisnik ostvario potporu za ovakve nasade mora biti upisan u Upisnik OPG-a, njegovo zemljište na kojem se nasad nalazi mora biti registrirano u ARKOD sustavu, a površina parcele mora biti veća od 500 m². Također mora podnijeti Zahtjev za ulazak u sustav potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja (IZVK zahtjev) na listu A i prijaviti površine pod proizvodnjom na listu B. Nadalje dužan je Regionalnom uredu APPRRR-a dostaviti najkasnije do 10. lipnja tekuće godine valjane dokumente o porijeklu sadnica (otpremnica/račun i deklaracija/certifikat).

Poljoprivredni proizvođači koji udovoljavaju uvjetima dobivaju Odluku o ulasku u sustav potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja, te su dužni u razdoblju od dvije godine obavljati proizvodnju na onoliko hektara koliko je utvrđeno u Odluci, pridržavati se uvjeta višestruke sukladnosti i podnijeti izvješće Ministarstvu poljoprivrede o urodu za površine pod proizvodnjom najkasnije do 31. siječnja iduće godine za prethodnu proizvodnu godinu.

Pošto nam predstoje optimalni rokovi sadnje voćnih vrsta možda se netko odluči i za sadnju izvornih i zaštićenih kultivara, a proizvođači koji već imaju nasade zasađene navedenim kultivarima, te imaju potrebnu dokumentaciju mogu ostvariti potporu i za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara.

 

Tanja Lasić Jašarović, dipl. ing. agr.
stručna savjetnica