Obavijest ratarima! 25.10.2013.

Ozime žitarice u jesen zakorovljuju ozimi koroviširokolisni (bročika, kamilica, mišjakinja, čestoslavica, crvena mrtva kopriva, divlji mak,…) i travni (mišji repak, slakoperka, vlasnjača, divlja zob,…). Oni prezimljuju zajedno sa usjevom te su mu u proljeće konkurencija za prostor, svjetlo, hranu, vodu.

Herbicidi koji se primjenjuju u fazi nakon sjetve, a prije nicanja svoju djelotvornost u tlu zadržavaju sve do proljeće. Budući da se primjenjuju na golo tlo, dok još ne znamo koji korovi će biti prisutni, potrebno je primijeniti sredstva širokog spektra djelovanja, koja djeluju na navedene i širokolisne i travne korove. To su uglavnom sredstva sastavljena od dvije aktivne tvari: Tena, Cougar, Tornado, Legato plus, Herbaflex. Moguće je primijeniti i kombinaciju sredstava Logran 20 WG + Filon 80 EC.

Navedena sredstva mogu se primijeniti i nakon nicanja, u fazi 2-3 razvijena lista.

Napominjemo da treba voditi računa da se sredstva primjene pri temperaturama iznad 0°C.

Prije upotrebe sredstava obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača, a o provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Mirta.Krizanic.Bozuric@savjetodavna.hr

 
 

Pripremi za ispis