Prezentacija gnojidbenog pokusa u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Gnojidbeni pokus održala je Petrokemija d.d. u suradnji s Poljoprivrednom savjetodavnom službom.

Metodiku gnojidbenog pokusa na maslini prezentirala je  mr. sc. Sanja Biškup, s 3 gnojidbene varijante gnojidbe uz kontrolu, odnosno negnojienu varijantu.

Tablica 1. METODIKA DEMONSTRACIJSKOG GNOJIDBENOG POKUSA – MASLINA, 18.10. 2013.
OPG Ratko Tomaš
 
Varijanta
Količina hraniva
Vrsta gnojiva
Količina gnojiva kg/ha
Način primjene
Količ. min.gnoja po parcelici u kg za 1000 m2
N
P
K
 
 
 
 
1.
56
112
168
NPK 7-14-21
800
osnovna gnojidba
80
69
 
 
UREA
150
prihraniti
15
 
 
 
 
Fertina V 2 %
 
4 x
 
 
 
 
 
Fertina B 1 %
 
Prije cvatnje
 
 
 
 
 
Fertina Fe 0,5 %
 
4 X
 
 
 
 
 
Fertina R 2 %
 
4 X
 
Ukupno 1.
125
112
168
 
 
 
 
2.
35
100
150
NPK 7-20-30
500
osnovna gnojidba
50
70
 
 
UREA
150
prihraniti
15
 
27
 
 
KAN
100
prihraniti
10
 
 
 
 
Fertina V
 
4 x
 
 
 
 
 
Fertina B 1 %
 
Prije cvatnje
 
 
 
 
 
Fertina R 2 %
 
4 X
 
 
 
 
 
Fertina Fe 0,5 %
 
4 X
 
Ukupno 2.
132
100
150
 
 
 
 
Kontrola
Negnojeno
 
 
 
 
4.
15
45
90
NPK 5-15-30
300
osnovna gnojidba
50
 
 
54
 
MAP
100
prihraniti
25
 
94,5
 
 
KAN
350
prihraniti
10
 
 
 
 
Fertina B 1 %
 
Prije cvatnje
 
 
 
 
 
Fertina V 2 %
 
4 x
 
 
 
 
 
Fertina R %
 
4 X
 
 
 
 
 
Fertina Fe 0,5 %
 
4 X
 
Ukupno 4.
109,5
99
90
 
 
 
 
 

Masline stare 9 godina u gnojidbenih varijanata obiluju rodom unatoč prošlogodišnjem visokom prinosu. Uočeno je da se masline nalaze u izvrsnoj kondiciji bez simptoma kloroze koja je tamo uobičajena za što je uveliko zaslužna primjena hranjiva putem lista Fertinama. Primjenjena kombinacija Fertina (Fertina V, Fertina B, Fertina Fe i Fertina R) omogućila je sveukupnu dostupnost svih mikroelemenata tijekom cijele vegetacije odnosno od travnja do berbe stvarajući preduvjete za velik, dobro obojen i zdrav plod.

gonidba_02.jpg

Danu Petrokemije odazvalo se 15-ak maslinara, vrlo zainteresiranih za ovakav način gnojidbe, posebice s varijantom MAP + NPK 5-15-30+ KAN+ Fertine gdje je broj plodova bio znatno veći u odnosu na standardnu gnojidbu s NPK gnojivima. Druga po prinosu pokazala se gnojidba sa sulfatnim NPK(SO3) 7-14-21 (24)+ UREA + Fertine. Inače na karbonatnim tlima preporučuju se sulfatne formulacije radi snižavanja lužnatosti i bolje dostupnosti mikro hranjiva, međutim ovdje se pokazala učinkovitija kloridna formulacija NPK 5-15-30 + MAP +KAN i to u manjoj aktivnoj tvari.

Koji će prinos pokazati ovogodišnja berba vidjeti će se za 14 dana kada počinje berba i vaganje maslina.

Podružnica PSS-a Splitsko-dalmatinske županije
Božena Beljan, dipl. ing. agr., viša stručna savjetnica za ruralni razvoj i EU programe