Obavijest proizvođačima uljane repice 21.10.2013.

Obilaskom usjeva uljane repice primijećena je veća pojava crvenoglavog repičinog buhača  (Psyllioides chrysocephala). Štete čine ličinke koje se ubušuju u peteljke, a kasnije prelaze u stabljiku. Odlaganje jaja kod ovog štetnika prestaje tek kod temperature padnu ispod  2 °C. Budući da se i dalje nastavlja lijepo vrijeme te predviđaju temperature i preko 20 °C, potrebno je pratiti brojnost ovog štetnika. Potreba za suzbijanjem postoji kada se nađe više od 2 odrasla oblika na m².

Osim ovog štetnika na usjevima koji su sijani u kasnijim rokovima, primijećena je pojava buhača (Phyllotreta spp.). Suho i toplo vrijeme (temperature iznad 18 ° C), pogoduje njihovom razvoju te je potrebno pratiti i ove štetnike.

U slučaju potrebe tretiranje se može provesti pripravcima: Karate zeon i Sumialfa 5 FL.

Proizvođači upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju za 2013. godinu. Od sredstva za zaštitu bilja koristiti ona koja imaju dozvolu za pojedinu vrstu prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a.

Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja prema :Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN.142/12, članak 30, stavak 3).

Jadranka Berić, dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis