Obavijest maslinarima! 20.09.2013.

Tijekom ovog tjedna na kontrolinim punktovima na području cijele županije uočen je pojačan let maslinine muhe (Bractocera oleae). Vremenski uvijeti, povremene oborine i temperature koje su ovih dana pogoduju razvoju ličinke u plodu masline.

Maslinarima koji do sad nisu obavili nikakvu zaštitu, protiv ovog štetnika, preporuča se plod masline zaštiti tretiranjem cijele krošnje uz obavezno poštivanje karence prilikom berbe.

U tu svrhu mogu se koristiti pripravci čija je aktivna tvar deltametrin (Roetem) karenca je 21 dan  ili dimetoat (Rogor 40, Chromgor 40, Zagor, Perfekthion, Ritam, Sistemin E-40, Calinogor) koji imaju karencu 42 dana.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Obavezno popuniti evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a ambalažu zbrinuti prema propisima!

                                                                       Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.
e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis