Obavijest maslinarima! 10.09.2013.

Kiša i jutarnje rose pogoduju širenju uzročnika bolesti poznate pod nazivom paunovo oko (Spilocaea oleagina) te se preporuča na područjima i polažajima gdje se češće javlja paunovo oko, uz rijeke, blizina šuma, kotline provesti zaštitu maslina.

Pripravci koji se mogu u tu svrhu koristitti su: Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra, Nordox 75 WG, Nordox super 75 WG, Neoram WG, Stroby WG.

Nakon primjene voditi računa da je karenca za navedene pripravke 56 dana.

Neoram WG ima kraću karencu, 15 dana, Stroby se može koristiti na maslinama za proizvodnju ulja a karenca je 30 dana.

Na kontrolinim punktovima na području cijele županije uočen je let maslinine muhe slabijeg do srednjeg intenziteta (Skradisko područje). Preventivna metoda zaštite zatrovanim mamcima može se nastaviti u maslinicima u kojima je primjenjivana do sad.

Zaštita rodnih maslinika, prskanjem cijele krošnje, kemijskim pripravcima čija je aktiva tvar dimetoat (Rogor 40, Chromgor 40, Zagor, Perfekthion, Ritam, Sistemin E-40, Calinogor)  ili deltametrin (Roetem) prepeporuča se uz pedhodni pregled i procjenu zaraženosti plodova.

Nakon primjene nekog od navednih pripravaka obavezno se pridržavati karence.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!
 
NAPOMENA!

Obavezno popuniti evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a ambalažu zbrinuti prema propisima!

                                                                       Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.
e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@savjetodavna.hr

 
 

Pripremi za ispis