Prijava kotlova za rakiju

Obzirom na zakonsku regulativu koja je stupila na snagu s 01. siječnja 2010. godine svi oni koji su vlasnici rakijskih kotlova, ali i oni koji će posuditi kotao, isti moraju prijaviti u nadležnu Carinsku upravu. Prijavu rakijskog kotla potrebno je napraviti 8 dana prije početka pečenja rakije.

O potrebi prijave kotlova za pečenje rakije naši poljoprivrednici su mogli saznati i na zimskim predavanjima i na radionicama u sklopu manifestacije „Dani šljiva„ u Siraču. Da su naši poljoprivrednici upoznati s tim da se zakon mora poštivati dokazuju i prilične gužve u Uredu Poljoprivredne savjetodavne službe u Daruvaru gdje se dnevno prijavi preko 60 osoba. U prijašnjim godinama prijava je bilo nešto manje s obzirom na vremenske uvjete kada nije bilo ni voća za proizvodnju rakije.

Ova godina je posebna jer se do sada prijavilo približno 400 malih proizvođača jakog alkoholnog pića.

Mihaela Čuhnil, ing. agr.
viša poljoprivredna referentica

Pripremi za ispis