Obavijest vlasnicima plantažnih nasada oraha i vlasnicima pojedinačnih stabla oraha! 08.08.2013.

Sredinom zadnje dekade mjeseca srpnja o.g., odnosno prije 15 dana, vlasnike plantažnih nasada oraha i pojedinačnih stabla oraha uz okućnice i/ili vikendice u Međimurju obavijestili smo o ovogodišnjoj prvoj pojavi novijeg štetnika u Županiji – orahove muhe (Rhagolestis completa).

Ponavljamo da smo ove sezone žute ljepljive ploče sa atraktantima radi praćenja populacije orahove muhe postavili dana 7. srpnja 2013., na 2 lokaliteta u središnjem dijelu Međimurja (Mursko Središće i Šenkovec), a već 9. srpnja 2013. na lokalitetu Šenkovec je uhvaćena prva ovogodišnja orahova muha! Prema iskustvu iz protekle 2012. sezone masovniji ulov orahove muhe zabilježili smo tijekom kolovoza i početka mjeseca rujna.

Kako smo u prvom tjednu mjeseca kolovoza o.g. bilježili vrlo vruće i suho meteorološko razdoblje s najvišim dnevnim temperaturama zraka u rasponu od +32° do +37°C, u tom smo razdoblju zabilježili smo i prve masovnije ulove orahove muhe na žute ljepljive ploče u količini nekoliko desetaka odraslih muha (lokalitet Šenkovec kraj Čakovca), te je u narednim danima optimalno razdoblje za njihovo usmjereno kemijsko suzbijanje.

Sukladno Naputku o proširenju dozvola za primjenu kemijskih sredstva za zaštitu bilja na malim kulturama i/ili malim namjenamadopuštenje od protekle 2012. za suzbijanje orahove muhe u našoj zemlji ima pripravak na osnovi tiakloprida: Calypso 480 SC (0,25 lit./ha, maksimalno 2x, karenca 14 dana).

Kako je u Međimurju u vremenu provođenja Operativnog programa i poticanja sadnje novih višegodišnjih nasada (2000.-2009. godine) posađeno ukupno 47,81 novih hektara nasada oraha, vlasnicima preporučujemo obaviti prvu zaštitu plodova primjenom pripravka Calypso SC (0,025 %). Tretiranje je moguće obaviti u večernjim satima, samo u nasadima s nižim stablima manjeg volumena krošnje. Zbog potencijalne opasnosti dopuštenog insekticida na pčele medarice, u nasadima oraha u vrijeme provođenje kemijske mjere zaštite ne smije biti cvatućeg podrasta! Nakon 14-20 dana suzbijanje treba ponoviti.

Poznato je da štete na plodovima oraha od ovog nametnika mogu iznositi 50-80 % (na lokalitetu Šenkovec na praćenim je stablima protekle sezone bilo zaraženo 100 % plodova oraha). Na stablu oraha u Međimurju gdje je protekle 2012. godine ulov orahove muhe u razdoblju od 23. srpnja do 23. rujna iznosio 126 odraslih oblika masa jezgre napadnutih plodova bila je 20 % manja od nezaraženih, ali je pritom kvaliteta bila značajno narušena zbog razvoja suhe truleži! U Međimurju je više vlasnika stabla oraha posljednjih godina u poljoprivrednu savjetodavnu službu dojavljivalo štete koje nalikuju napadu orahove muhe i tražilo preporuke za njeno moguće suzbijanje. Stoga smatramo da je ova novija štetna vrsta voćne muhe u Međimurju vrlo proširena.

Orahova muha ima samo jednu generaciju godišnje i pojavljuje se sredinom i krajem ljeta. Desetak dana nakon prve pojave muha počinje odlaganje jaja. Ženke odlažu oko 15 jaja u zelenu lupinu iz kojih nakon 5 dana izlaze ličinke. Zelene lupina oraha postaje mekana, zbog tanina koji se oslobađaju s vremenom pocrni, te se zalijepi za ljusku oraha i teško se odvaja od nje. Napadnuti plodovi otpadaju ili ostaju cijelu zimu na drveću. Ranije napadnuti plodovi oraha od muhe obično otpadaju sa stabla.

Utvrđivanje prisutnosti i praćenje populacije orahove muhe je moguće pomoću žutih ljepljivih ploča. Veći broj postavljenih žutih ljepljivih ploča po stablu oraha omogućuje veći ulov muha pa se na taj način može smanjiti njihova štetnost!

U kontroli voćnih muha (Trypetidae) poznata je i tehnologija prskanja pojedinog dijela nasada (40 %) na sunčanoj strani smjesom atraktanta i insekticida (u pripravku Success Bait KS), koja je u našoj zemlji registriran i koristi se protiv mediteranske i maslinove muhe, također je učinkovita i protiv orahove muhe. Pripravak Success Bait KS (primjena 2-4 %) osim insekticida (spinosad) sadrži sredstvo koje privlači muhe (buminal), pa se tretira samo dio krošnje (pojedine grane) i na taj se način suzbijaju muhe prije nego odlože jaja (aplikaciju obaviti nakon prvih ulova muha na žute ljepljive ploče). Broj naknadnih prskanja se ponavlja svakih 7-14 dana, ovisno o oborinama i brojnosti muha. Ovakav način tretiranja samo jednom manjeg dijela krošnje naročito je praktičan na pojedinačnim visokim stablima oraha, uzgajanim uz okućnice za vlastite potrebe kućanstava.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis