Kriteriji za određivanje početka berbe mandarina

20130807VS.jpg
Nasad mandarina pred berbu

U fazi pred zriobe ploda mandarine, u plodu se događaju brojne promjene u njegovu sastavu i izgledu. Dolazi do povećanja šećera uz neznatno smanjenje vode. Kiselina se dvostruko smanjuje i to više u prvim počecima zriobe. Za nedozrele plodove je karakterističan kiseli okus,  radi niskog sadržaja šećera i visokog sadržaja kiselina. U posljednjoj fazi zriobe ploda dolazi do povećanja šećera i opadanja kiselina u plodu. Odnos šećera i kiseline u plodu se naziva šećerno-kiselinski odnos te kada on postigne veličinu 7:1 plod je najboljeg okusa i najbolji je za jelo, bez obzira na boju kore. Obično 2/3 površine kore ploda tada poprimi žuto narančastu boju.

Koeficijent šećera i kiselina jedan je od glavnih pokazatelja stanja zrelosti ploda mandarina. Međutim, on se ne može uvijek koristiti i kao pokazatelj kvalitete ploda te na temelju njega odrediti početak berbe mandarina. Događa se da je taj koeficijent visok i kod niskog sadržaja šećera i kiselina te je okus takvog ploda loš.

Da bi se odredio stupanj zrelosti plodova mandarina potrebno je koristiti različite kriterije i to: kemijske analize soka iz mesa ploda, organoleptičke metode, tj. kušanje i tek onda boju kore ploda.

Količina ukupnih organskih kiselina izraženih kao limunska u fazi zrelosti obično se kreće od 0,59 – 1,15 %, a šećera od 5,5 – 11,5 %. Minimalni sadržaj soka kod plodova mandarina je 33 %, osim kod klementina 40 %. Boja mora biti karakteristična za sortu na najmanje jednoj trećini površine ploda.

Mandarine moraju biti pažljivo ubrane i doseći odgovarajući stupanj razvijenosti i zrelosti, uzimajući u obzir kriterije sorte, vrijeme branja i područje uzgoja.


Nasad mandarina u fazi zriobe

Mandarine koje ispunjavaju zahtjeve zrelosti, mogu proći postupak „umjetnog dozrijevanja“. Taj postupak je dopušten samo ako se ne mijenjaju ostale prirodne organoleptičke karakteristike.

Često se događa da neki proizvođači, a i otkupljivači, žure s berbom i plasmanom nezrelih i nekvalitetnih plodova, ne vodeći računa o navedenim kriterijima, koristeći jedino kriterij boje ploda (žuta), što postižu „umjetnim dozrijevanjem“ u komorama te na tržište plasiraju kisele plodove.

Po običaju, prve plodove svakog voća se plaća po nešto većim cijenama pa tako i mandarine te dolazi do berbe nezrelih i neukusnih plodova, koji ruše ugled tom voću i smanjuje mu potrošnju.

Autor teksta:
Ivo Batinović, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis