Obavijest voćarima! 02.08.2013.

800x600 S obzirom da na kontrolnim punktovima bilježimo stalan ulov leptira, upozoravamo da je potrebno ponoviti zaštitu usmjerenu na drugu generaciju jabučnog savijača (Cydia pomonella. Uporabite jedan od insekticida Affirm  SG,  Coragen 20 SC,  Reldan 40 EC, Pyrinex 250 ME, Rely 40.

Visoke temperature i relativna vlaga zraka pogoduju razvoju grinja (crveni pauk, hrđasta grinja). Nakon uočavanja štetnika preporučujemo uporabu akaricida-Envidor SC 240, Kraft, Vertimec, Ortus 5 SC ili Apollo 50 SC.

Zaštitu obavite u kasnim večernjim satima.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi

proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@savjetodavna.hr