Obavijest vinogradarima! 01.08.2013.

U fenofazi omekšavanja boba i pojave šare preporučamo obaviti preventivna tretiranja zone grozda protiv uzročnika sive plijesni botriticidima na osnovi boskalida (trgovačkog naziva Cantus), ciprodinila i fludioksonila (trgovačkog naziva Switch 62,5 WG), pirimetanila (trgovačkog naziva Botril 300 SC, Pyrus 400 SC) ili fenheksamida (trgovačkog naziva Teldor SC 500).

Visoke dnevne temperature trenutno ne pogoduju daljem širenju plamenjače i pepelnice. Ovisno o zadnje obavljenoj zaštiti a prije promjene vremenskih uvjeta obaviti preventivna tretiranja vinove loze protiv pepelnice i plamenjače vinove. Za zadnja tretiranja preporučamo koristiti pripravke na osnovi bakra i sumpora vodeći računa o karenci.

Vinogradari upisani u Upisnik integriranih proizvođača primjenjuju sredstva za zaštitu bilja sukladno Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa za 2013. godinu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Sredstava za zaštitu bilja primijeniti sukladno pisanoj uputi  za uporabu. Korisnici SZB  su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je  zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr
Pripremi za ispis