Obavijest voćarima 24.07.2013.

Obzirom da nema najavljenih oborina, preporuka je proizvođačima jabuka da izvrše zaštitu prije najave padalina. Zaštita je potrebna da se spriječi sekundarno širenje gljivice uzročnika krastavosti, naročito u voćnjacima gdje ima simptoma bolesti na listu. Ljetne sorte koje se beru ne smiju se prskati.

Preporuka je, osim zaštite protiv bolesti izvršiti i zaštitu protiv jabučnog savijača, minera kružnih mina i kukuruznog moljca čije gusjenice uzrokuju „crvljivost“ plodova. Takvi plodovi nemaju tržišnu vrijednost. Insekticidi dozvoljeni za tu namjenu su; Reldan 40 EC, Lino,Rely 40, Calypso SC 480, Runner 240 EC, Match 50 EC, Pyrinex 250 ME, Coragen 20 SC.

Redovita kontrola nasada na prisutnost hrđaste grinje jabuke i crvenog voćnog pauka zaštitu provesti po potrebi.

Protiv bolesti na jabukama dozvoljeni su fungicidi; Zato plus, Zato 50 WG, Polyram DF, Stroby WG, Bellis (osim protiv krastavosti plodova i pepelnice, primjenom neposredno pred berbu smanjuje pojavu truleži kod uskladištenja plodova; K 7 dana za jabuke koje se skladište, a K14 dana za jabuke koje idu na tržište).

Voditi računa o karenci, te broju primjene određenog sredstva!

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!Voditi redovito obrazac evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Pridržavati se pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12).

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.,
e-mail:
Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr