Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka! 24.07.2013.

Vrlo tolo i suho razdoblje pogoduje razvoju štetnika u voćnjacima te je potrebno redovito pratiti njihovu brojnost.

Tijekom protekla dva tjedan i dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača stoga preporučamo voćarima da obave suzbijanje ovog štetnika primjenom insekticida kao što su Reldan 40 EC, Lino, Rely 40 (karenca za voćke 21 dan), Pyrinex 250 ME (karenca za jabuku 28 dana), Affirm (karenca za jabuku i krušku 7 dana), Coragen 20 SC (karenca za jabuku i krušku 14 dana), Calypso SC 480 (karenca za jabuku i krušku 14 dana) ili Mospilan 20 SP (karenca za jabuku 14 dana).

Klimatski uvjeti pogoduju razvoju crvenog voćnog pauka (Panonichus ulmi)i hrđaste grinje jabuke te je potrebno redovito pratiti njihovu populaciju i prema potrebi primijeniti neki od dozvoljenih akaricida Vertimec 018 EC (karenca za jabuku 28 dana, za krušku 14 dana), Kraft 18 EC (karenca za jabuku i krušku 35 dana), Ortus 5 SC (karenca za jabuku 35 dana), Demitan SC (karenca za jabuku i krušku 35 dana).

Ljetni pljuskovi omogućiti će sekundarno širenje krastavosti jabuke (Venturia inaequalis), osobito u voćnjacima s vidljivim simptomima na listu, a toplo i sparno vrijeme veoma pogoduje širenju pepelnice jabuke (Podosphaera leucitricha).

Za zaštititu plodova jabuke (osobito kasnih sorata) od uzročnika krastavosti koristimo preventivne fungicide na bazi kaptana (karenca 21 dan), ditianona (karenca 35 dana), mankozeba (karenca 21 dan), metirama (karenca 21 dan), ciprodinila (karenca 35 dana) ili dodina (karenca 21 dan). Preventivnu zaštitu potrebno je ponoviti ovisno o zabilježenim oborinama koje su ljeti uglavnom lokalnog karaktera.

Za zaštitu od pepelnice jabuke mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora (max 4 puta), strobilurina (Stroby DF (karenca 35 dana), Zato 50 WG (karenca 21 dan),  Tercel WG (karenca 35 dana), Nativo 75 WG (karenca 14 dana) , a od prošle godine i pripravci Crystal (karenca 14 dana) i Domark 40 ME (karenca 14 dana). Pripravci na bazi strobilurina i Domark 40 ME registrirani su za suzbijanje obje bolesti.

Za posljednje zaštite jabuka u vegetaciji planirajte pripravak Bellis (karenca za jabuke za hladnjaču 7 dana, za jabuke za tržište 14 dana).

Napomena: karenca pripravaka na bazi sumpora iznosi 14 dana, no u kombinaciji s ditiokarbamatima (propineb, makozeb metiram) produljuje se na 56 dana!

Prilikom odabira fungicida vodite računa o maksimalno dopuštenom broju tretiranja nekom aktivnom tvari tijekom jedne sezone i karenci!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis