Obavijest voćarima! 23.07.2013.

U nasadima jabuka i dalje bilježimo intenzivan let jabučnog savijača, stoga je u nasadima gdje je od posljednje primjene insekticida proteklo više od 14 dana potrebno ponoviti tretiranje protiv ovog štetnika. Za suzbijanje jabučnog savijača preporučujemo insekticide: Coragen 20 SC (K – 14 dana), Reldan 40 EC (K – 21 dan), Lino (K – 21 dan), Rely 40 (K – 21 dan) ili Pyrinex 250 (K – 28 dana).

Zbog rokova berbe ranijih sorata, potrebno je obratiti pažnju na propisanu karencu. Podsjećamo da je karenca (K) najmanji broj dana koji mora proći od zadnje primjene sredstva za zaštitu bilja do početka berbe plodova.

U nasadima jabuka potrebno je kontrolirati populaciju crvenog voćnog pauka, naročito u nasadima gdje do sada nije izvršeno suzbijanje ovog štetnika. Kritičnim se smatra 8 do 10 pauka po listu. Za suzbijanje crvenog pauka preporučujemo akaricide: Demitan SC (K – 35), Ortus 5 SC (K – 35), Zoom 11 SC (K – 28), Vertimec 018 EC (K – 28) ili Kraft 18 EC (K – 28).

Povremeni pljuskovi u narednom razdoblju pogodovati će sekundarnim zarazama uzročnikom krastavosti jabuka, stoga upućujemo voćare da prije najavljenih oborina izvrše preventivno tretiranje. Od pripravaka predlažemo: Merpan 80 (K – 21 dan), Captan 80 (K – 21 dan), Stoper (K – 21 dan) ili pripravke iz skupine strobilurina: Zato plus (K – 21 dan), Zato WG 50 (K – 21 dan) ili Stroby DF (K – 35 dana). Strobilurinski pripravci istovremeno djeluju na krastavost i pepelnicu jabuke. Za suzbijanje pepelnice moguća je primjena pripravaka na osnovi sumpora, čija je primjena u sezoni ograničena na maksimalno 4 tretmana.

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

 

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis