Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka! 19.07.2013.

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 15 dana, tijekom kojih smo zabilježili uglavnom vrlo sparno i vruće meteorološko razdoblje. U prvoj polovici mjeseca srpnja na lokalitetima u središnjem dijelu Međimurja je palo između 19,2 mm (Belica) do 31,6 mm (Novakovec). Na zapadnom lokalitetu Međimurja u tom je razdoblju palo 33,0 mm kiše (Trnovčak), a na istočnom dijelu 39,6 mm (Kotoriba). Lokalni ljetni pljuskovi u pravilu u većim količinama padaju u zapadnom dijelu Županije, te na lokalitetima uz rijeke Dravu i Muru. U narednih 5 dana očekujemo najviše temperature između 27° i 30°C, a lokalno se manja količina oborina očekuje u donjem dijelu Međimurja.

Povremeni ljetni grmljavinski pljuskovi, vrućina i sparina pogodovat će u narednih 50-tak dana sekundarnom razvoju najvažnijih bolesti jabuka, naročito ako u nasadima postoje simptomi  krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera). Od početka mjeseca srpnja traje berba ljetnih sorata jabuka i krušaka, uglavnom u manjim mještovitim voćnjacima uz okućnice i/ili vikendice, te se iste više ne preporučuju kemijski tretirati.

Vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka, naročito kod kasnih sorata namijenjenim skladištenju u spremištima i/ili hladnjačama, preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama, najvećem broju dopuštenih primjena za svako pojedino sredstvo tijekom jedne sezone i propisanim karencama sredstava za zaštitu bilja. U ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. idared, jonagold, jonagored, zlatni i crveni delišes, braeburn, fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju smeđu trulež (Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium). U izbor dolaze fungicidi Chorus WG (K=35 dana); Dodine ili Chromodin WP (K=21 dan), Zato Plus WG (K=21 dan); Zato WG 50 (K=21 dan); Dithane DG Neotec (K=21 dan) ili Polyram DF(K=28 dana); Stroby DF (K=35 dana), Nativo WG (K=14 dana) i Bellis DF (K=7 i/ili 14 dana*).

U nasadima gdje se pojavljuje u jačoj mjeri pepelnica jabuke pripravke na osnovi sumpora u manjoj količini 2-3 kg/ha. Sumporni pripravci se tijekom sezone smiju koristiti najviše do 5 x.

O karenci naročito voditi računan na sortama gala i elstar, čiji početak berbe moguće očekujemo u drugoj polovici kolovoza o.g.

Let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella), uzročnika crvljivosti plodova jabuke i kruške, ponovno je u kritičnom broju zabilježen od početka druge dekade mjeseca srpnja na praćenim lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Županije. U istom je razdoblju zabilježen i značajan let breskvina savijača (Cydia molesta), koji također napada i plodova jabuke. Vrhunac leta druge generacije moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) je zabilježena tijekom prve dekade mjeseca srpnja!

Stoga je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških i fizioloških nametnika. U integriranoj su proizvodnji u Republici Hrvatskoj za tu namjenu dopušteni slijedeći pripravci: Calypso 480 SC (2x, K = 14 dana), Match EC (2x, K = 28 dana), Mimic SC (2x, K = 21 dan), Runner SC (3x, K = 14 dana), Reldan (Lino, Rely) EC (2x, K= 21 dan), Nomolt SC (1x, K= 28 dana), Insegar WP (2x, K = 35 dana, Pyrinex 250 ME (2x, K = 28 dana), Mospilan SP (2x, K = 14 dana), a od 2012. sezone još Affirm WG (2x, K = 7 dana) i Coragen SC (2x, K = 14 dana).

Također, na hrvatskom tržištu od 2012. godine imamo dostupan i biološki insekticid na osnovi granulovirusa Madex SC (6x, K = nije primjenljivo). Granulovirus primjenjivati u večernjim satima, uz dodatak 0,5 % šećera radi poticanja gusjenica na konzumiranje.

Osjetljive sorte jabuka na napad crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (gala, elstar, braeburn, fuji, zlatni delišes) još uvijek redovito kontrolirati na populaciju ovog nametnika.

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u voćnjacima prije primjene insekticida mora biti pokošen! Zbog visokih temperatura mjere zaštite plantažnih voćnjaka obavljati isključivo u večernjim i/ili noćnim satima.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis