Obavijest proizvođačima jabuka! 18.07.2013.

Od zadnje preporuke prošlo je 12 dana, obzirom da u narednim danima nema najave oborina neće biti uvjeta za infekcije uzročnikom čađave krastavosti . Vruće i sparno vrijeme pogoduje razvoju pepelnice  te je za zaštitumoguće je koristiti pripravke na osnovi sumpora, strobilurina ili kinoksifena ( Crystal).

Let jabučnog savijača (Cydia pomonella) i dalje traje te je potrebno napraviti zaštitu jednim  od navedenih pripravaka : Reldan 40 EC, Lino, Rely 40, Pyrinex 250, Affirm EC, Coragen 20 SC, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP.

Nasade redovito pregledavati na prisutnost lisnih uši i crvenog pauka te po potrebi napraviti zaštitu prema preporuci od 05.07.2013.

Tretiranja provoditi u kasnim večernjim satima zbog visokih temperatura.            

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača vodeći računa o broju primjene aktivnih tvari u vegetaciji.

Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
e-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis