Obavijest maslinarima! 16.07.2013.

Na području Splitsko-dalmatinske županije na lokalitetima na kojima se feromonskim lovkama prati let maslinove muhe ( Bactrocera oleae) bilježi se pojačan ulov štetnika.

Na brojnost i razvoj maslinove muhe naročito utječu klimatski uvjeti, tako temperatura ispod 32°-33°C te viša relativna vlaga zraka pogoduju razvoju.

Maslinarima preporučujemo započeti s primjenom metode zatrovanih mamaca. Ovom metodom suzbijamo odrasli oblik maslinove muhe prije ostvarivanja zaraze tj. odlaganja jaja u plod masline.

Mamci se pripremaju na način da se u 10 litara vode doda 1 dcl hidroliziranog proteina (Buminal) te 10-15 ml insekticida na bazi dimetoata (Rogora 40, Chromgor 40, Zagora, Perfekthion, Ritam, Sistemin E-40, Calinogor). Pripremljenim škropivom se tretira jedna slabo rodna ili ne rodna grane masline, uz utrošak škropiva 1-2 dcl, također se mamci mogu stavljati u plastične bočice s otvorima. Tretiranje i promjenu mamaca vršiti svakih 10-12 dana te nakon ispiranja zbog kiše.

Kao gotovi mamac može se koristiti insekticidni mamac na osnovi spinosada s atraktantom (Success bait). Potrebno je razrijediti 400 – 500 ml sredstva u 10 l vode te tretirati pojedine grane na stablu s 50 – 90 ml škropiva,  ukupno se tretira 40 % nasada. Prvo tretiranje treba obaviti čim se štetnik pojavi na plodovima i dalje u razmacima od 10 dana. Tretiranje vršiti krupnim kapima.

Također se mogu koristiti gotovi Eco-trapovi, postavljanjem jedne vrećice na veće stablo masline.

Važno je napomenuti da se Sucess bait i Eco trap mogu koristit u integriranoj i ekološkoj proizvodnji maslina dok mamci s dodatkom insekticida na osnovi dimetoata imaju dopuštenje u integriranoj proizvodnji.

Navedena metoda ima učinkovite rezultate ako se primjeni i obuhvati što veći broj maslina na nekom području(100 i više).

Također, upozoravamo maslinare na lokalno pojačano pojavljivanje i štete uzrokovane napadom maslinovog svrdlaša( Rhynchites cribrippenis).

U Republici Hrvatskoj nema registriranog sredstva za njegovo suzbijanje te se može smanjiti njegova brojnost trešnjom grana maslina u ranim jutarnjim satima na bijelu podlogu i skupljanjem.

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema pisanim uputama proizvođača. Korisnici sredstava za zaštitu bilja obavezni su popuniti i čuvati evidencijsku listu korištenja sredstava za zaštitu bilja. Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinutu na propisan način.

Silvija Marušić dipl.ing.
e-mail: Silvija.Marusic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis