Obavijest maslinarima 15.07.2013.

Obavještavamo maslinare s područja Istre da se bilježi početak leta prve generacije Maslinine muhe (Bactrocera oleae), te da je vrijeme da se započne sa preventivnim suzbijanjem iste.

Metoda koju preporučujemo je metoda zatrovanih mamaca. Mamac se priprema na način da se u 100 litara vode doda 1 litra hidroliziranog proteina (Buminal) te 1 do1,5 dcl insekticida na bazi dimetoata (Rogora 40, Chromgor 40, Zagora, Perfekthion, Ritam, Sistemin E-40, Calinogor). 

Kao gotov mamac može se koristiti Success bait.

Tretirati je potrebno samo jednu grančicu na stablu i to onu koja po mogućnosti ima malo plodova.

Tretiranje ponavljati u razmacima od 10-12 dana i obavezno nakon kiše.

Navedena metoda suzbijanja dozvoljena je i u integriranoj proizvodnji masline (pripravci na bazi dimetoata ne više od 3 puta).

Maslinarima naglašavam važnost pravovremenog početka primjene metode zatrovanih mamaca kojom se suzbija odrasli oblik muhe prije polaganja jaja u plod.

Također upozoravamo i na pojavu Maslininog svrdlaša (Rhynchites cribripennis ), naročito u maslinicima gdje se nije provela preporučena zaštita protiv druge generacije Maslininog moljca!

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

 

Marina Kocijančić, dipl. ing. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis