Obavijest voćarima! 11.07.2013.

Obavještavaju se voćari intenzivnih nasada jabuka da je još prisutan let jabučnog savijača, te se zbog toga preporuča ponoviti tretman protiv gusjenica jabučnog savijača. Primijeniti se može RUNNER ili MIMIC u količini od 600 ml na hektar ili INSEGAR u količini od 400 g na hektar ili DIMILIN u količini od 200 ml na hektar ili CORAGEN u količini od 16 ml na 100 L vode. U redosljedima tretiranja potrebno je izmjenjivati preparate. Primjena Runnera, Insegara, Mimica i Coragena dozvoljena je najviše 2 puta u vegetaciji, a Dimilina 3 puta u vegetaciji.

Voćarima koji će nasade jabuka tretirati bio-preparatima i hobistima preporuča se protiv gusjenica jabučnog savijača primjena GRANUPOM u količini od 150 ml hektar ili MADEX u količini od 50 ml na hektar. Primjena navedenih preparata dozvoljena je najviše 6 puta u vegetaciji.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu. Otpadnu, ispražnjenu ambalažu od kemijskih sredstava za zaštitu bilja odložiti u specijalne kontejnere za opasni otpad. Kontejneri su postavljeni uz poljoapoteke. Korisnici državnih potpora dužni su za ispražnjenu ambalažu posjedovati prateći list od tvrtke CIAK d.o.o. kojim dokazuju da su ispravno zbrinuli ambalažu i također su dužni nakon provedenog tretmana voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                                  Gordana Lovrec, dipl.ing.agr.
E-mail:Gordana.Lovrec@savjetodavna.hr

 

Normal 0 21 false false false HR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Obična tablica"; mso-style-parent:""; line-height:115%; font-size:11.0pt;"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-"Times New Roman";}