Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka! 08.07.2013.

Kako je od prošle preporuke palo 30 – 50 litara kiše po kvadratnom metru potrebno je ponoviti prskanje, ako je ono obavljeno prije jučerašnje kiše. Uz srednju dnevnu temperaturu od 20°C i više moguće je sekundarno širenje krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) osobito u voćnjacima s vidljivim simptomima na listu. Toplo i sparno vrijeme pogoduje širenju pepelnice jabuke (Podosphaera leucitricha) te je prilikom zaštite jabuka potrebno posebnu pozornost posvetiti i ovoj bolesti. Stoga ponavljamo preporuku od 4. srpnja 2013.

Tijekom ljetnih mjeseci u zaštiti plodova jabuke od uzročnika krastavosti koristimo preventivne fungicide na bazi kaptana, ditianona, mankozeba, metirama (Polyram DF), ciprodinila (Chorus 75 WG) ili dodina (Dodine, Chromodin). Preventivnu zaštitu potrebno je ponoviti ovisno o zabilježenim oborinama koje su ljeti uglavnom lokalnog karaktera.

Za zaštitu od pepelnice jabuke mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora (max 5 puta), strobilurina (Stroby DF, Zato 50 WG,  Tercel WG, Nativo 75 WG) , a od prošle godine i pripravci Crystal i Domark 40 ME. Pripravci na bazi strobilurina registrirani su za suzbijanje obje bolesti.

Za posljednja tretiranja u vegetaciji planirajte pripravak Bellis.

Prilikom odabira fungicida vodite računa o maksimalno dopuštenom broju tretiranja nekom aktivnom tvari tijekom jedne sezone!

Tijekom protekla dva tjedan i dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača, a pronađena su i nova odložena jaja. Zbog toga preporučamo voćarima da obave suzbijanje ovog štetnika primjenom insekticida kao što su Reldan 40 EC, Lino, Rely 40, Pyrinex 250 ME, Affirm, Coragen 20 SC, Calypso SC 480 ili Mospilan 20 SP.

U posljednjem tjednu lipnja počeo je let i odlaganje jaja druge generacije moljca minera kružnih (Leucoptera malifoliella). U nasadima gdje su na listu vidljive štete od prve generacije primijenite insekticide koji su uz jabučnog savijača registrirani i za suzbijanje moljca minera kružnih mina: Coragen 20 SC (primjena u fazi odlaganja jaja), Calypso SC 480 ili Mospilan 20 SP (primjena u početku ubušivanja).

Klimatski uvjeti pogoduju razvoju crvenog voćnog pauka (Panonichus ulmi)i hrđaste grinje jabuke te je potrebno redovito pratiti njihovu populaciju i prema potrebi primijeniti neki od dozvoljenih akaricida.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis